Bachelor Toegepaste Psychologie | FAQ

Bereikbaarheid

Waar vinden de colleges plaats?

De colleges vinden plaats op twee campussen in hartje Antwerpen:

  • Campus Sanderus
  • Campus Sint-Andries

Campus Sanderus is de thuishaven van de opleiding toegepaste psychologie. In de eerste en tweede opleidingsfase wordt er ook vaak op de andere campus van Thomas More lesgegeven. Vraag gerust een stratenplan van Antwerpen op het secretariaat.

Wanneer vinden de colleges plaats?

De colleges worden elke werkdag tussen 8.30 en 17.30 uur georganiseerd. We voorzien een middagpauze van minstens één uur. We plannen zo weinig mogelijk springuren, dit is uiteraard enkel mogelijk indien je kiest voor het modeltraject.

Het gemiddeld aantal college-uren per week is 24 uur.

Studieprogramma

Wat is het verschil tussen een academische en een professionele bachelor?

Dit professioneel bachelordiploma telt net als een academisch bachelordiploma 180 studiepunten.

Een professionele bachelor is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Naast wetenschappelijk inzicht krijg je vooral een goede basis over de beroepspraktijk. Je loopt zowel in opleidingsfase 2 als 3 stage. Het diploma biedt zo een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt.

De academische bachelor in de psychologie is meer theoretisch georiënteerd omdat deze voorbereidt op de masteropleiding. Je leert de drie werkvelden algemeen kennen en je loopt geen stage. Pas in de masteropleiding komt de praktijk ruimer aan bod.

Wat is het verschil met andere sociaal gerichte bacheloropleidingen?

Er zijn nog twee grote opleidingen in het sociaal agogisch werkveld: de bachelor in het sociaal werk en de bachelor in de orthopedagogie. Alledrie leiden ze op tot een deskundige omgang met mensen met aandacht voor het psychosociaal welzijn.

  • De bachelor in de toegepaste psychologie is een deskundige in de psychologische diagnosestelling. Daarnaast begeleidt/coacht hij zijn cliënt voornamelijk vanuit psychologische hulpverleningsprincipes. Vanuit een psychologische achtergrond doet hij ook aan psycho-educatie, vorming en preventief werk. Het diploma volstaat niet om een cliënt therapeutisch te begeleiden.
  • De bachelor in het sociaal werk kent de sociale kaart en de sociale wetgeving om zijn cliënt gericht te informeren en door te verwijzen. Hij vertrekt vanuit maatschappelijke advisering en werk met cliënten projecten uit om de cliënt te versterken en te emanciperen.
  • De bachelor in de orthopedagogie ondersteunt personen met een mentale, gedragsgestoorde of fysieke handicap in hun dagelijkse situatie. Hij ondersteunt zijn cliënt in dagelijkse verzorging en dagactiviteiten. Hij zal de mogelijkheden van zijn cliënt maximaal laten ontplooien vanuit een orthopedagogische houding. Hij heeft een opvoedingsondersteunde en ontwikkelingsstimulerende functie.

Qua tewerkstelling zijn er heel wat raakvlakken in functies, omdat deze drie bachelors vaak werken in een multidisciplinair team. Er zijn vanzelfsprekend ook functies die openstaan voor afgestudeerden met specifiek één van deze diploma’s.

Hoeveel studietijd reken ik best voor deze opleiding?

Een studiepunt geeft een richtlijn van hoeveel tijd je best besteedt aan een bepaald opleidingsonderdeel om de doelstellingen van dat opleidingsonderdeel te beheersen. Elk studiepunt staat voor 25 à 30 uur leer- of lestijd.

Bijvoorbeeld: je volgt een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten. Gemiddeld besteed je dan 75 à 90 uur leer- of lestijd aan dit opleidingsonderdeel. Dit omvat de tijd dat je het college bijwoont, studeert voor dit opleidingsonderdeel en aan (eventuele) opdrachten werkt.
Het modeltraject omvat 60 studiepunten (1500 à 1800 uur leer- of lestijd). Dit komt ongeveer overeen met een studieweek van 38 uur. Hou er rekening mee dat dit gemiddeldes zijn! Bepaalde studenten zullen minder tijd aan hun studie besteden, andere net meer.

Is er een zomercursus wiskunde en/of statistiek?

Twijfel je of je wiskundige voorkennis voldoende is om de inhoud van de colleges statistiek goed te begrijpen? Volg dan de instapmodule statistiek. Deze vindt plaats in de week voor de start van het academiejaar. Twijfel je of dit voor jou zinvol is? Doe dan zeker de test. Op basis van jouw resultaat geven wij je advies over het volgen van de instapmodule.

Wat biedt de opleiding aan van studiebegeleiding?

De slogan van ons team voor Studie- en StudentenBegeleiding (SSB) is: "Je studeert niet alleen!" En dat nemen we ter harte. Wij geven advies bij het maken van keuzes omtrent je studietraject. Wij begeleiden je bij je studies en het verwerken van de leerstof. We ondersteunen je als persoon op zich bij je studies. Wens je hierover meer informatie of heb je nood aan begeleiding of ondersteuning, neem dan een kijkje bij voorzieningen en begeleiding

Is er een inschrijvingsstop aan de opleiding?

Voor de opleiding Toegepaste Psychologie is er geen inschrijvingsstop. Schrijf je wel tijdig in zodat je alle informatie bezit die je nodig hebt om bij ons te starten.

Slaagkansen

Hoe ga ik na of ik goed voorbereid ben om aan de opleiding te starten?

We ontwikkelden enkele vragenlijsten die je inzicht geven in je eigen competenties. Neem een kijkje bij The Love Checker en test jezelf! We organiseren ook een instapmodule statistiek voor alle studenten die nood hebben aan een opfrissing van hun wiskundige en statistische kennis. Lees meer ...

Welke opleiding aan het secundair onderwijs is een goede voorbereiding voor deze opleiding?

Een goede kennis van wiskunde of wiskundig inzicht verhoogt jouw slaagkansen sterk. We raden aan om minimaal 3 u wiskunde gevolgd te hebben om de opleidingsonderdelen psychodiagnostiek en statistiek te kunnen verwerken.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende onderwijsniveaus. De grootste slaagkansen zijn voor studenten uit het ASO. Opleidingen uit het ASO met veel wiskunde hebben nog meer kans op slagen. Menswetenschappen is hierdoor niet altijd de beste vooropleiding door het beperkt aantal uren wiskunde.

Wat het TSO betreft, bieden volgende opleidingen enige kans op slagen: Boekhouden, Informatica, Bijzondere jeugdzorg/jeugd en gehandicaptenzorg, Sociale en technische wetenschappen en Techniek wetenschappen. Bij de volgende opleidingen zijn de slaagkansen gering: Secretariaat-talen, Onthaal en public relations, Lichamelijke sport en opvoeding, Gezondheid- en welzijnswetenschappen.

Het aantal instromers uit het KSO en BSO is beperkt. De slaagkansen zijn immers uiterst gering.

Wat zijn de slaagkansen voor de opleiding?

Deze cijfers zijn onderhevig aan fluctuaties van academiejaar tot academiejaar, de aantallen die we hieronder vermelden, zijn slechts indicatief.

Gemiddeld 40 % van de studenten slagen voor alle opleidingsonderdelen van modeltraject 1. Ongeveer 3/4 van deze groep studenten is geslaagd in eerste zittijd. De overige studenten slagen in tweede zittijd.

Het slaagpercentage in het tweede modeltrajectjaar ligt op ongeveer 8/10 en van het derde modeltrajectjaar op ongeveer 9/10.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende onderwijsniveaus. De grootste slaagkansen zijn voor studenten uit het ASO. Ongeveer 2/3 van de ASO- studenten schakelen over van het eerste naar het tweede jaar.

Bij TSO- studenten is dit ongeveer 1/4.  Het aantal instromers uit het KSO en BSO is beperkt.  Ongeveer 1/20 van de studenten uit BSO slaagt in het eerste jaar. Een student van het KSO heeft een slaagkans van 10 % in zijn eerste jaar.

Buitenland

Ik wil stage lopen en/of studeren in het buitenland, is dat mogelijk?

Voluit ja!

Studenten krijgen de kans om in hun derde fase (laatste jaar) een deel van hun studietijd in het buitenland door te brengen. Ze studeren dan één semester aan een partnerinstelling binnen de Europese Unie.

We bieden studenten van het derde jaar ook de mogelijkheid stage  te lopen in het buitenland: in een Erasmusproject (binnen de Europese Unie) of in een ontwikkelingsproject (meestal buiten de Europese Unie). Contacteer Karen.Verniers@thomasmore.be.