Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Hoe pakt Thomas More deze situatie aan? Hoe zorgen we dat personeelsleden en studenten voldoende op de hoogte zijn?

Coördinatie en opvolging
Bij de start van de verspreiding van het virus stelde Thomas More een coördinatieteam samen. Dit team volgt de situatie op de voet en bekijkt welke maatregelen de hogeschool al dan niet moet nemen. Het team baseert zich daarbij op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Belgische overheid en de experts ter zake.

Het team bestaat uit beleidsverantwoordelijken en medewerkers van de dienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu, de Personeelsdienst, Studentenzaken en de dienst Communicatie. Experten van onze associatiepartner KU Leuven zorgen voor dagelijks advies. Wanneer nodig wordt het team uitgebreid met experten van de dienst International Office.

Informatie en communicatie
We informeren de hogeschoolgemeenschap via deze website die regelmatig geüpdatet wordt, en via e-mail wanneer nodig. Personeelsleden en studenten kunnen met vragen en bezorgdheden ook steeds terecht op coronavirus@thomasmore.be. Het coördinatieteam volgt deze mailbox dagelijks op.

Wat doet Thomas More om de verspreiding van het Coronavirus te helpen voorkomen?

Als grootste hogeschool van Vlaanderen heeft Thomas More een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover haar meer dan 19.000 studenten, 1.900 medewerkers en hun families, maar ook maatschappelijk. Omwille van deze grote community nemen we duidelijke beslissingen om het Coronavirus zo goed mogelijk in te dijken. We evalueren deze maatregelen wekelijks. De laatste update (van woensdag 18 maart) vind je in je mailbox en op deze pagina!

Ik loop stage in een bedrijf of organisatie, welke maatregelen moet ik nemen?

Sinds 18 maart mag je je niet meer fysiek verplaatsen naar je stage- of leerwerkplek. Je zoekt samen met de stage- of leerwerkplek een oplossing om het werk op afstand, via de computer, te vervolledigen. Als werken vanop afstand onmogelijk is, dan neem je contact op met je opleiding. Die zal dan zo goed mogelijk een alternatieve oplossing proberen te vinden.

Uitzonderingen:

  • Enkel stages in verpleegkunde en vroedkunde blijven doorlopen onder de strikte voorwaarden zoals die gisteren door de opleidingen werden gecommuniceerd.
  • Sommige stages in het buitenland kunnen soms doorlopen volgens de regels van het gastland, maar enkel in overleg met de internationaal coördinator van de opleiding of het International Office.