Skip to main content

[In de kijker] Lieven Janssens - burgemeester Vorselaar

21/12/2022
Lieven Janssen
Sascha Vermeylen Panelmanager

28 november 2022

Ik ben Lieven Janssens, ondertussen al 16 jaar burgemeester van het lokaal bestuur Vorselaar. Ik zet daar vooral in op een sterk welzijns-, gezondheids- en duurzaamheidsbeleid. Vorselaar is gekend als een labo voor veel innovatie. Ook samenwerking is een centraal leidmotief. Zo is het samenwerkingsverband Neteland één van de voorbeelden van vaste regiovorming in Vlaanderen.

Vanuit mijn functie binnen de Universiteit Antwerpen (sinds 1999 bijzonder academisch personeel), was ik vorig jaar ook één van de oprichters van het Preventieplatform in Vlaanderen. En om zelf ook het goede voorbeeld te nemen nam ik in Vorselaar het initiatief voor de start van PIOEN: een interdisciplinair gezondheidshuis, één van de zes pilootprojecten “brede eerstelijnspraktijken” voor de Vlaamse overheid. Het is een gezondheidshuis, want de focus ligt niet alleen op curatieve maar ook op preventieve zorg: “voorkomen is beter dan genezen”. Ook de Koning Boudewijnstichting, AZ Herentals, Universiteit Antwerpen en NexuzHealth zijn structurele partner van PIOEN.

Natuurlijk werken we hiervoor ook samen met LiCalab: van meet af aan een heel fijne en (co-) creatieve samenwerking met het team van de zorgproeftuin. Het is de ambitie van PIOEN om echt voor de hele Vorselaarse populatie te werken. Daarom hebben we samen met LiCalab een grootschalig populatie-onderzoek gevoerd waaraan meer dan 1.000 personen deelnamen. Als vervolg daarop organiseerden we ook drie co-creatiesessies. Om samen de noodzakelijke stap te zetten naar een meer geïntegreerde maar ook preventieve zorg, integreren we ook de gezondheidsgids BIBOPP in de werking van het gezondheidshuis. Tot slot werken we ook samen op het vlak van gezondheidsvaardigheden. Bedankt voor de fijne samenwerking, LiCalab!