Mentorenvorming TMMA - SNOR

of the education navorming MoreCare

Zowel binnen de HBO5 opleiding als binnen de vernieuwde bacheloropleiding verpleegkunde vormt stage de hoeksteen van het onderwijs. Naast het verwerven van theoretische kennis heeft de student heel veel stage om praktijkervaring op te doen en theorie te leren toepassen. Er wordt van hem verwacht dat hij competenties verwerft en kennis, vaardigheden, attitudes en waarden van het verpleegkundig beroep integreert. De stagementor (begeleider van de student op de stageplaats) heeft een essentiële rol bij dit proces. Hij/zij heeft faciliteert het leerproces van de student, door te fungeren als modelverpleegkundige waarbij hij/zij de student coacht.  

Tijdens academiejaar 2017-2018 bundelden Thomas More Mechelen en SNOR Duffel de krachten om tegemoet te komen aan de vraag naar opleiding voor verpleegkundige mentoren.

Omwille van het grote succes organiseren we in academiejaar 2018-2019 opnieuw een mentorenvorming waarbij mentoren verpleegkunde zich ditmaal kunnen inschrijven voor een waaier van acht verschillende sessies met telkens een centraal thema rond stagebegeleiding en mentorschap. 

Scroll down for more information

Overview

 • Programma
 • Doelgroep
 • Programma

  Programma

 • Doelgroep

  Doelgroep

  Alle verpleegkundigen, die naast de hoofdopdracht patiëntenzorg, ook studenten van de opleiding verpleegkunde begeleiden. Ook leidinggevenden, geïnteresseerden en andere betrokkenen bij het leerproces van de student zijn welkom.

  Er wordt gestreefd naar 30-40 personen per sessie. Geen limitatie per instelling.
  Elke sessie kan apart gevolgd worden, er is geen voorkennis vereist.

Praktisch

 • Locatie & Prijs
 • Inschrijven
 • Locatie & Prijs

  Locatie & Prijs

  Locatie 

  Thomas More, Campus De Vest
  Zandpoortvest 60
  2800 Mechelen

  St Norbertus Instituut Duffel
  Rooienberg 23
  2570 Duffel

  Prijs

  Stagepartners | gratis
  Externen | 25 euro per sessie
  Dranken, handouts & aanwezigheidsattest inbegrepen in het inschrijvingsgeld. 

 • Inschrijven

  Inschrijven

  Je kan je online inschrijven.

  Er wordt gestreefd naar 30-40 personen per sessie. Geen limitatie per instelling.
  Elke sessie kan apart gevolgd worden, er is geen voorkennis vereist.

Info Moments at Thomas More

Visit us during one of our open campus days or learn more about the courses on an infoday.