Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie

Afstudeerrichting of the education professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

Location: Geel -Campus Geel

Als Biomedisch laboratoriumtechnoloog kan je kiezen voor een specialisatie in de Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie.

Wat betekent dit voor jou?

 • Je bent in de ban van wetenschap en hebt interesse in de biomedische wereld.
 • Je houdt je met de werking, bereiding en toxiciteit van geneesmiddelen.
 • Je verdiept je in de biotechnologie en dit omvat gentechnologie, virologie en bio-informatica.
 • Je leert meer over verschillende onderzoeks- en analysetechnieken.
 • Dankzij de combinatie van theorie en praktijk vind je snel je weg op de arbeidsmarkt.
 • Toch nog zin om verder te studeren? Via een schakeljaar kan je doorstromen naar verschillende masters.

Studenten in fase 3 of in het verkort programma starten met interne stage op maandag 9 september. Contacteer de opleidingsmanager voor meer info.

Follow the programme Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie on Facebook

Scroll down for more information
Ann Huygens
Opleidingsmanager
Det Vangeel
Zorgcoördinator

Overview

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  In de eerste fase krijgt iedereen een basis van alle wetenschappen - zowel in theorie als in praktijk - en een aantal ondersteunende vakken. Je maakt via studiebezoeken, lezingen, jobgetuigenissen en keuzecolleges ook kennis met het werkveld om je zo te helpen bij de keuze van je afstudeerrichting. Daarnaast werk je in groep een eigen project uit.

  Voor de start van het academiejaar kan je een zomercursus chemie en rekenvaardigheden volgen. Zo spijker je je kennis van deze vakken bij. Verder neem je deel aan vier examenmomenten: november, januari, april en juni. In november en april leg je al een deel af van een aantal basisvakken. Dit deel telt voor elk examen voor 30 of 40% mee.

 • Fase 2

  Fase 2

  In de tweede fase verdiep je jezelf in de biomedische domeinen zoals farmacologie, gentechnologie, en toxicologie. Daarnaast leer je biomedische stalen te maken en te analyseren. Er worden ook twee keuzepakketten aangeboden zodat je een keuze kan maken in je eigen interessegebied.

 • Fase 3

  Fase 3

  In de derde fase volg je enkel les tijdens het eerste semester. Je breidt je theoretische en praktische kennis verder uit. In deze vakken bestudeer je onder andere medicinale planten, geneesmiddelenformulering en -bereiding, farmacologie én wetgeving en verdiep jij je verder in de biotechnologie (gentechnologie, virologie en bio-informatica). Daarnaast ga je in werkveldverdieping een project uitwerken in nauwe samenwerking met het werkveld.

  Het tweede semester is volledig ingevuld door je stage. Als voorbereiding op je functie als farmaceutisch en biologisch laboratoriumtechnoloog loop je stage in een farmaceutisch bedrijf of onderzoeksinstelling.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  In alle fasen heb je labo’s en werkcolleges voor alle relevante kennisdomeinen. In de eerste fase zijn dit halvedaglabo’s, in de volgende fasen zijn dit vaak daglabo’s.

  In de eerste fase heb je een vak werkveldverkenning en bezoeken we verschillende laboratoria, zodat je de verschillende kanten van het beroep leert kennen. Daarnaast werk je met enkele medestudenten een kleinschalig project uit.

  In de tweede fase heb je werkveldbeleving en voor dit projectwerk loop je een dag stage in een farmaceutisch bedrijf of in een onderzoeksinstelling en volg je een derdejaarsstudent tijdens zijn stage.

  In de derde fase werk je zelf een project uit in nauwe samenwerking met een bedrijf of een onderzoeksgroep. Dit project is een voorbereiding op de afstudeerstage van vier maanden. Tijdens deze stage werk je in een farmaceutisch bedrijf of in een instelling voor wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheid bestaat om je stage uit te voeren in het buitenland, bv. Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Portugal, Scandinavië of Oostenrijk.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag krijg je alle info die je nodig hebt voor een vlotte start en leer je medestudenten en docenten kennen. Vanaf dit moment krijg je een trajectbegeleider. Deze begeleider is een docent die je van nabij volgt doorheen je hele studietraject en bij wie je steeds terecht kan. Voor inhoudelijke vragen kan je bij al je docenten aankloppen, op elk moment.

  We werken met kleine groepen voor praktijklessen en oefeningensessies. Hierdoor is de drempel tussen student en docent in onze opleiding heel laag.

  Om snel vorderingen te maken in je studies kan je deelnemen aan PALgroepen (Peer Assisted Learning). Dit zijn kleine groepjes studenten die samenwerken om moeilijkere delen van bepaalde vakken door te nemen onder begeleiding van een student uit een hoger jaar.

  De mogelijkheid bestaat ook om deel te nemen aan studievaardigheidstrainingen.

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkomdag’ in. Op deze dag kan je op de campus vragen komen stellen over de verschillende vakken. Alle docenten zijn dan beschikbaar. Na de examens voorzien we een moment waarop je al je examens kan komen inkijken en bespreken met de vakdocent.

  Binnen de opleiding besteden we ook de nodige aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere worden op maat van de student toegekend.

  • Go International

   Go International

   We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

   Specifiek voor de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie is er een groot aanbod aan stagemogelijkheden in het buitenland. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met instellingen in o.a. Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Portugal, Scandinavië of Oostenrijk.

  Courses

  • Fase 1
  • Fase 2
  • Fase 3
  • Fase 1

   Fase 1

   Semester 1

   • Algemene chemie
   • Inleiding in analytische chemie
   • Labo chemie 1
   • Communicatie- en informatievaardigheden
   • Cel-en microbiologie
   • Labo microbiologie 1
   • Wiskunde
   • Fysica 1

   Semester 2

   • Chemische evenwichten
   • Bio-organische chemie
   • Biochemie 1
   • Labo chemie 2
   • Fysica 2
   • Project 1
   • Werkveldverkenning
   • Anatomie, fysiologie en microbiologie

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Fase 2

   Fase 2

   Semester 1

   • Klassieke analysemethoden
   • Spectrometrische en elektrochemische methoden
   • Labo analytische chemie
   • Microbiologie 2
   • Biochemie 2
   • Hematologie 1
   • Immunologie en celcultuur
   • Statistiek

   Semester 2

   • Scheidingsmethoden en radiochemie 
   • Labo instrumentele biomedische analyse
   • DNA-technologie 1
   • Labo biochemische en immunologische  technieken
   • Histologie 
   • Farmacologie en toxicologie
   • keuzepakket 1
   • keuzepakket 2

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Fase 3

   Fase 3

   Semester 1

   • Farmacologie & Farmacognosie
   • Galenica & Farmaceutische wetgeving en tarificatie
   • Labo farmaceutische technologie
   • Moleculaire diagnostiek en virologie
   • DNA-technologie 2
   • Deontologie en kwaliteiteszorg
   • Werkveldverdieping
   • Religie, zingeving en levensbeschouwing

   Semester 2

   • Bachelorproef 
   • Stage

    

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  Why choose Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie

  image.alt

  Persoonlijke begeleiding

  Er is een ruim aanbod aan mogelijkheden om jou als student persoonlijke te begeleiden: onthaaldag, trajectbegeleider, werken in kleine groepen voor praktijklessen en oefensessies, Peer Assisted Learning, studievaardigheidstraining, terugkomdag, studeren met bijzondere faciliteiten (Foto: focus op persoonlijke begeleiding)

  Ontdek meer over onze vakantiecursus
  image.alt

  Nauwe samenwerking met het werkveld

  Binnen verschillende vakken werken we samen met mensen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en medische centra. Zo brengen we de praktijk naar jou toe!

  image.alt

  Snel werk

  Dankzij onze focus op theorie én praktijk en onze aandacht voor nauwkeurig en doordacht werken, zijn onze stagiairs goed voorbereid op het laboleven. Eens afgestudeerd, vind je zeer snel werk.

  After Graduation

  • Aan het werk
  • Verder studeren
  • Aan het werk

   Aan het werk

   Al onze afgestudeerden hebben een job binnen de drie maanden!

   Als bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie – specialisatie Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie kan je aan de slag als laborant in onderzoeks-, ontwikkelings- en controlelaboratoria van de industrie, de overheid en onderzoeksinstituten.

   Als je tijdens de opleiding een credit behaalt voor het keuzevak Proefdierkunde, verkrijg je het getuigschrift Proefdierkunde voor biotechnici Categorie B.

   Het is ook mogelijk om mits een bijkomende apotheekstage van 300u de erkenning van Farmaceutische Technische Assistent te verkrijgen.

  • Verder studeren

   Verder studeren

   Tweede bachelor (in 1 jaar)

   Postgraduaat

   • Milieu en Gezondheidswetenschappen
   • Forensisch onderzoek

   Master (via schakeljaar)

   Verschillende masteropleidingen binnen het domein van biologie, biochemie, biowetenschappen, biomedische wetenschappen en industriële wetenschappen behoren tot de mogelijkheid.
   Ook masteropleidingen in het buitenland zijn mogelijk. Daar kan je vaak rechtstreeks instromen in het masterjaar/de masterjaren.

  Alles voor (toekomstige) studenten

  Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

  Lien Bosman

  Oud-studente en doctoraatsstudente KU Leuven, Industriële Ingenieurswetenschappen
  De professionele bacheloropleiding tot laborante gaf me veel praktische ervaring mee en heel wat kennis in verschillende vakgebieden. Hierdoor was de goesting en motivatie om verder te studeren en uiteindelijk zelfs te doctoreren ontzettend groot.

  Info Moments at Thomas More

  Visit us during one of our open campus days or learn more about the courses on an infoday.