Maatschappelijk Werk

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Sociaal Werk

Location: Geel -Campus Geel

Je kan voor deze afstudeerrichting kiezen in de derde fase van de bachelor Sociaal Werk.

 • Als maatschappelijk werker begeleid je mensen in moeilijke situaties, situaties waar mensen problemen ervaren in de wisselwerking met hun omgeving.
 • Je bent sterk in mensen aan hun rechten laten komen en in mensen wegwijs maken in het aanbod van diensten en voorzieningen.
 • Je gaat in dialoog met mensen om te ontdekken hoe zij naar hun situatie kijken, wat zij willen en hoe ze hun krachten kunnen inzetten om nieuwe perspectieven te krijgen.  
 • Je werkt aan situaties die te maken hebben met werk, relaties, huisvesting, financies, opvoeding, gezondheid, justitie, …
 • Je verzamelt en signaleert knelpunten in het functioneren van instanties en voorzieningen.
 • Je zet stappen om beleidsmatige tekorten aan te pakken.
Scroll down for more information
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
Ellen Hooyberghs
Studietrajectbegeleider
Sofie Spelmans
Zorgcoördinator

Overview

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  Al vanaf dag één maak je kennis met de praktijk: in het eerste semester brengen we het sociale werkveld in beeld tijdens de les, in het tweede semester proef je van de realiteit tijdens een ervaringsstage. Je verwerft basisinzichten om mensen te verstaan, de samenleving te begrijpen en om recht en wetgeving in te zetten. Verder train je jouw communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.

 • Fase 2

  Fase 2

  We starten de tweede fase met een stage. Gedurende veertien weken maak je kennis met het werk van een maatschappelijk werker.  Zo leer je zoveel mogelijk facetten van de praktijk kennen. Tijdens het tweede semester werk je in een kleine groep aan een concreet project in opdracht van een organisatie. Je verbreedt je basisinzichten en vaardigheden.

 • Fase 3

  Fase 3

  In semester 1 ligt de focus helemaal op maatschappelijk werk. Je stelt je traject grotendeels zelf samen met keuzevakken.

  Het tweede semester staat voor praktijk: tijdens een voltijdse stage van vier maanden oefen je wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Dit is dé grote finale, hier doe je het zelf als maatschappelijk werker. Je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid op als beginnende beroepskracht. Aan het einde van je opleiding profileer je je als maatschappelijk werker voor een jury uit het werkveld.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Al doende leer je. We geloven in de kracht van de praktijk en hebben voor onze maatschappelijk werkers een zeer ruim stageaanbod in binnen- en buitenland

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Bij aanvang van je studies wordt een student uit de derde fase je buddy. Hij of zij heet je welkom in de hogeschool en helpt je bij het studeren. Tijdens de eerste fase heb je ook een trajectbegeleider, die je ondersteunt bij je eerste stappen binnen de hogeschool: er zijn kennismakingsgesprekken, en coaching rond je persoonlijke ontwikkeling tot sociaal werker. Je leert reflecteren over jezelf in relatie tot anderen en maakt kennis met het werkveld. 

  In de module 'slim studeren' kan je begeleiding voor je studie-aanpak vragen. De coaching gaat verder in de tweede en derde fase, en gebeurt dan vooral tijdens stages en praktijkoefeningen. Je trajectbegeleider is je coach en je supporter en daagt je uit om je talenten te versterken.

  Heb je als student dyslexie, ADHD of andere beperkingen die het studeren kunnen bemoeilijken? Dan is onze zorgcoördinator jouw aanspreekpunt. Ze bekijkt samen met jou je verwachtingen en vragen en reikt waar mogelijk oplossingen aan, zoals spreiding van examens of bereikbare klaslokalen. Ook als Nederlands je moedertaal niet is en correct schrijven een struikelblok vormt, kan je bij haar terecht.

 • Go International

  Go International

  Zowel in de tweede als de derde fase kan je in het buitenland stage lopen. Bovendien kan je in de derde fase voor 30 studiepunten in het buitenland studeren.

  We hebben uitstekende partnerschappen met organisaties en hogescholen in Europa, zoals Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden en Spanje. Maar ook een stage buiten Europa ligt tijdens de derde fase binnen handbereik: Congo, Filippijnen, India, Paraguay, Swaziland, Zuid-Afrika, Togo en Tanzania behoren tot de mogelijkheden.

  Als enige opleiding in Vlaanderen nemen we deel aan een internationale, online module voor sociaal werk: Vircamp laat je virtueel samenwerken rond een bepaald thema met studenten uit andere Europese landen. Deze cursus is in het Engels.

Courses

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Algemene en ontwikkelingspsychologie
  • Sociologie + organisatiekunde
  • Grondbeginselen van het recht en sociaal recht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Praktijkgerichte sociale vaardigheden
  • Sociale kaart
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

  Semester 2

  • Sociale psychologie en groepsdynamica
  • Sociaal- economische modellen en geschiedenis van het sociaal werk
  • Arbeidsrecht en familierecht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Samenwerken
  • Sociale kaart
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Leergroep maatschappelijk werk
  • Persoonlijk traject en stage maatschappelijk werk
  • Structuurgericht werken
  • Project
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Sociale zekerheid

  Semester 2

  • Persoonlijk traject en stage maatschappelijk werk
  • Structuurgericht werken
  • Project
  • Taal- en onderzoeksvaardigheden
  • Sociale zekerheid
  • Psychopathologie
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Basismethoden
  • Keuzevak* (of de mogelijkheid om deel te nemen aan een online Engelstalige en internationale module: Vircamp Community Works)

  * Keuzevakken: Talentontwikkeling, Sociaal artistieke en agogische praktijken, Meertalig communiceren, Intensive Programme, Online werken, Toegepaste positieve psychologie, Contextuele hulpverlening, Philosophy.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Leergroep maatschappelijk werker
  • Kracht van hulpverlenen
  • 4 keuzevakken*

  Semester 2

  • Persoonlijk traject en stage maatschappelijk werk
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Bachelortoets

  * Keuzevakken: Cultuur en samenleving, Social work in international perspective, Social exclusion and inclusive practices in social work, Toegepaste positieve psychologie, Kracht van hulpverlenen, Inclusief samenleven, Omgaan met conficten, Leren en innoveren, Sociale bijstand, Verdieping sociale wetgeving, Werken met huurders en consumenten, Werken met kinderen, jongeren en gezinnen, Oudere als persoon.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

After Graduation

 • Aan het werk
 • Na je studie
 • Aan het werk

  Aan het werk

  • in het algemeen maatschappelijk werk zoals OCMW’s, CAW’s of mutualiteiten
  • in jeugdhulporganisaties
  • gevangenissen
  • diensten voor ouderen
  • ziekenhuizen
  • CLB’s
  • organisaties voor mensen met een beperking
  • verslavingszorg
  • vluchtelingen
 • Na je studie

  Na je studie

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  • Rechtspraktijk
  • Orthopedagogie
  • Toegepaste psychologie
  • lerarenopleiding

  Banaba’s

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Ouderencoaching

  Master (via schakeljaar)

  • Master in het sociaal werk en sociaal beleid
  • Criminologie
  • Sociale wetenschappen
  • Pedagogische en psychologische wetenschappen

Info Moments at Thomas More

Visit us during one of our open campus days or learn more about the courses on an infoday.