Skip to main content

Zorg aan Z 2023: alles over ‘anders werken’ in de zorg

30/08/2023
Glenn Adriaensens Onderzoeker
Sascha Vermeylen Panelmanager

Op dinsdag 16 mei verzorgt LiCalab een workshop op de tweede editie van het Zorg aan Zet congres. Provincie Antwerpen wil de zorgsector versterken en zet daarom in op drie actielijnen: ‘anders leren’, ‘anders werken’ en ‘schitteren’ in de zorg. Deze editie focust op ‘anders werken’ en richt zich tot zorg- en welzijnsorganisatie, zorgprofessionals en sectororganisaties.

De zorgsector ontwikkelt snel en continu: van curatieve naar preventieve zorg, van aanbod- naar vraag-gestuurd werken, allerlei digitale uitdagingen. Zorgprofessionals en -organisaties moeten gelijke tred houden met de veranderingen in dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologie. Zorg aan Z is er voor iedereen die werkt in of rond de zorg.

Het event biedt inspiratie, goede praktijken en beleidsaanbevelingen. Vanaf 11u starten de keuzesessies, waar LiCalab het ‘Anders werken’ kadert vanuit innovatie en participatie. We gaan dieper in op het belang, de kansen en de valkuilen van innovaties in de brede zorg- en welzijnssector. LiCalab licht toe wat zorgproeftuinen doen én wat ze kunnen betekenen voor de succesvolle implementatie van product- of procesinnovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties. We gaan tijdens deze workshop dieper in op onze werking, activiteiten en methodieken en omschrijven de meerwaarde van het betrekken van gebruikers doorheen een innovatietraject. Bekende trajecten als 'CrossCare' en 'Care2Adapt' komen daarbij uitgebreid aan bod en illustreren we met concrete innovaties en getuigenissen uit de zorg- en welzijnspraktijk. Organisaties op zoek naar nieuwe inzichten, handvaten en tips om 'innovatief denken' meer te verankeren in hun organisatie zijn in deze workshop aan het juiste adres.

Programma
09u00 Ontvangst in het Provinciehuis Antwerpen
09u30

 • Welkom
  | Scarlett Deurinck, Directeur Gouverneur Kinsbergencentrum
  | Wim De Vilder, Moderator
 • Leren, werken en schitteren in de zorg: speerpunten voor de provincie Antwerpen
  | Kathleen Helsen, Gedeputeerde Provincie Antwerpen
 • Hoe organiseren met zorg?
  | Frank De Craecker, Adviseur organisatieontwerp expertisecentrum Workitects
 • Gezondheidshuis Pioen: hoe stimuleert een lokaal bestuur preventieve gezondheidszorg en interprofessionele samenwerking?
  | Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar

11u00 Keuzesessie 1
12u00 Lunch met turbochats
13u30 Keuzesessie 2
15u00 Keuzesessie 3
16u00 Receptie
17u00 Einde

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie over het programma, de keuzesessies en het inschrijvingsformulier: klik hier. De uiterste inschrijfdatum is zondag 7 mei 2023.

Related blogs