Het studiegeld voor bacheloropleidingen

Diploma- en creditcontracten*

Het studiegeld hangt af van je studentenstatuut en van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft.

Studentenstatuut

  • Niet-beursstudent: heeft geen recht op een studietoelage.

Vast deel en variabel deel

  • Niet-beursstudent: het studiegeld bestaat uit een vast deel van €242,8 en een variabel deel van €11,6 per studiepunt
  • Bijna-beursstudent: het studiegeld bestaat uit een vast deel van €242,8 en een variabel deel van €4,2 per studiepunt
  • Beurstariefstudent: het studiegeld bestaat enkel uit een vast deel van €110,8

Ter illustratie: het standaard lessenpakket van een academiejaar telt 60 studiepunten. Een niet-beursstudent betaalt voor dit 'modeltraject' dus €938,8: een vast deel van €242,8  en een variabel deel van €696 (60 studiepunten x €11,6 per studiepunt).

Indien je als niet-beursstudent te weinig leerkrediet hebt, betaal je een toeslag van €11,6 per studiepunt waarvoor geen leerkrediet beschikbaar is. Een beurstariefstudent of bijna-beursstudent betaalt geen toeslag.

Indien een student heroriënteert van een academische naar een professionele bachelor, dan moet de niet-beursstudent het eerste jaar geen verhoogd studiegeld betalen.

Examencontracten*

Het studiegeld bestaat uit een vast deel van €110,8 en een variabel deel van €4,2 per studiepunt. Bovenop het studiegeld wordt een bedrag van €50 aangerekend voor het gebruik van onze digitale leeromgeving.

Gespreide betaling

Thomas More biedt de mogelijkheid om de tweede factuur in 2 of 3 keer te betalen. Zo worden de lasten in het begin van het academiejaar gespreid over verschillende maanden. Meer info.

Studiegeld voor internationale studenten

Het studiegeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die in België verblijven omwille van hun studie bestaat uit een vast deel van €850 en een variabel deel van €47,5 per studiepunt.

* Meer info over de verschillende contracttypes vind je in het Onderwijs- en Examenreglement.