Ga naar de hoofdinhoud

Praktische informatie

De stage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als sluitstuk van de bacheloropleiding. Enkele afstudeerrichtingen linken de bachelorproef aan de stage, hiervoor verwachten we ook medewerking van het bedrijf. De stagerichtlijnen van de afstudeerrichting of het traject bevatten het doel van de stage evenals het engagement van alle betrokken partijen: het bedrijf, de hogeschool en de student. Je kan ze hieronder meer in detail bekijken. Volgende afspraken gelden voor alle stages bedrijfsmanagement:

  • De stageperiode in semester 1 vangt aan op 18/09/2023 en eindigt uiterlijk op 15/12/2023.
  • De reguliere stageperiode in semester 2 vangt aan op 12/02/2024 en eindigt uiterlijk op 17/05/2024.
  • De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reële professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student zijn theoretische kennis toepassen in reële praktijksituaties die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.

Wat verwachten we van de stageplaats?

  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage en/of bachelorproef.
  • De stage vindt plaats in een reële professionele en sociale werkomgeving.
  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.
  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting. deze worden geformuleerd in de stagerichtlijnen en takenlijsten hieronder. Ze verschillen per richting.

Stages Laatstejaars Bedrijfsmanagement Mechelen

Meer specifieke informatie over de verschillende stagerichtlijnen per richting vind je in de tabel hieronder:

Stagerichtlijnen en takenlijst Programma Bachelorproef
Accountancy-Fiscaliteit Link Neen
Automotive Management Link Ja
Airfreight Logistics Link Ja
Business en Management Link Ja
Financiën en Verzekeringen Link Neen
Immobiliën en Verzekeringen Link Neen
Internationaal Ondernemen Link Ja
Logistiek Management Link Ja
Marketing Link Ja
Supply Chain Management Link Ja

Kortlopende stages automotive management


Studenten automotive management volgen tijdens hun opleiding nog twee extra opleidingsspecifieke stages. We zijn ervan overtuigd dat de studenten tijdens deze stages ervaring zullen opdoen die we hun onmogelijk kunnen meegeven op de schoolbanken. Hieronder vind je meer details omtrent deze stages:

Stagerichtlijnen en taken Programma Periode Studenten
Bedrijfsstage Concessie Link 27 november tot en met 1 december 2023 2ejaars automotive management
Automotive Sales Stage Link

12 tot en met 21 januari 2024

3ejaars automotive management
dots

Interesse? Geef je stageplaatsen door

We werken met een stageportaal. Bedrijven registreren zich in het portaal en kunnen stageplaatsen doorgeven. De stageovereenkomst en evaluaties verlopen via het portaal. Zo wordt alles centraal bewaard per student. 

Registreren

Vragen? Contacteer ons gerust.