De droom voorbij: Studiedag rond rouw en begeleiding bij perinataal verlies

van de opleiding navorming MoreCare

Locatie: Turnhout -Campus Turnhout

Rouwen is niet gelijk aan vergeten. Het is leren houden van en leven doorheen de afwezigheid.

De studiedag vindt plaats in Turnhout op donderdag 14 december vanaf 9u met in de voormiddag enkele plenaire sessies en in de namiddag enkele workshops.

Scroll naar beneden voor meer info

Praktische informatie

 • Programma
 • Workshops
 • Praktisch
 • Programma

  Programma

  • 09.00 u. | Ontvangst met koffie

  Plenaire sessies:

  • 09.30 u. | Verwelkoming Dhr. Maarten Luyts, hoofdverpleegkundige  Spoedgevallen, AZ Sint-Jozef Malle
  • 9.40 u. | Wat zijn de grenzen en mogelijkheden voor de hulpverlener? Dr. Peeters D., Psychiater AZ Sint-Jozef Malle
  • 10.30 u. | Pauze
  • 10.45 u. | Toelichting IPEO-project Dhr. Jo Tambuyzer, psycholoog en suïcidepreventiewerker CGG De Pont
  • 11.35 u. | Acute opvang van patiënten met een ernstige intoxicatie n.a.v een suïcidepoging. Dr. Vellinga S., nefroloog en intensivist AZ Sint-Jozef Malle.

  12.30 u. | Middagpauze

  Verdiepingssessies (zie hieronder)

  • 13.30 u. | Eerste verdiepingssessie
  • 14.30 u. | Pauze
  • 14.45 u. | Tweede verdiepingssessie
  • 15.45 u. | Nabeschouwing Simon Godecharle
  • 16.15 u. | Afsluiter

  Verdiepingssessies

  Verdiepingssessie 1: “Durven aanwezig blijven na een suïcidepoging.”
  Kizzy Van Gansen, psycholoog,  AZ Sint-Jozef Malle

  Kizzy en Ilse  vertellen hoe men in het ziekenhuis de zorg voor suïcidepogers tracht vorm te geven. Vragen durven stellen, contact leggen, pijnlijke dingen bespreekbaar maken, aanwezig blijven bij intense angst, verdriet, schaamte, schuld, omgaan met weerstand ...
  En dit alles vanuit warmte, openheid, oprechtheid, interesse, zonder oordeel of veroordeling en met voldoende zorg voor de omgeving.

  Verdiepingssessie 2: “Zelfdoding in de psychiatrische kliniek: over het omgaan met de (on)draaglijkheid van het leven
  Susanne Cuijpers, verpleegkundig specialist  in het PC Bethanië. Alix Kuylen psycholoog intensieve behandel eenheid P.C. Bethanië

  In het psychiatrisch ziekenhuis worden patiënten en hulpverleners voortdurend geconfronteerd met existentiële vragen naar aanleiding van ernstig psychisch lijden. Het is dan ook erg belangrijk om ruimte en aandacht te hebben voor mensen die geen antwoorden meer vinden en als enige oplossing enkel nog de dood zien. 

  Verdiepingssessie 3: "Het verschil  tussen automutilatie en suïcidepoging"
  Lenaerts Miek en Steffi Van Der Veken, verpleegkundigen ,IBE Wel

  Deze interactieve sessie is gebaseerd op casussen en stellingen uit de Intensieve Behandeleenheid voor patiënten met een persoonlijkheidsprobleem. Miek bespreekt volgende vragen: Is er een duidelijk verschil tussen automutilatie en suïcidepoging? Kan je sterven na automutilatie? Is een suïcidepoging automutilatie? Wat met de grijze zone?

  Verdiepingssessie 4: “Het Kipeoproject”
  Jolien Mertens, Klinisch psycholoog en suïcidepreventiewerker van CGG Andante

  Het KIPEO instrument (Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van suïcidepogers – Kinderen & jongeren van 12-18 jaar) is een leidraad met vragen die een hulpverlener kan gebruiken om het gesprek aan te gaan met een jonge suïcidepoger. Op basis van de antwoorden kan de hulpverlener beter inschatten welke zorg het meest aangewezen is. We gaan concreet met het instrument aan de slag.

  Verdiepingssessie 5:  “De ethische aspecten bij zorgverlening aan een persoon die een suïcidepoging ondernomen heeft.”
  Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek van VZW Emmaus.

  Wat te doen als suïcidepogingen structureel geworden zijn? Hebben mensen recht op suïcide? Is er een verband denkbaar met het recht op euthanasie? Wat met hulp bij zelfdoding? Deze vragen illustreren de complexiteit van de suïcideproblematiek. Je kunt eigen casussen aanbrengen om mee te werken. Zo kunnen we nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk en de prangendste vragen.
  Casussen mag je sturen naar simon.godecharle@emmaus.be

  Verdiepingssessie 6: “Zorg voor zorgverleners.”
  Ilse Loubele: diensthoofd team patiëntenbegeleiding/ verpleegkundig palliatief coördinator en Kizzy Van Gansen, psycholoog, AZ Sint-Jozef Malle

  Het is een schokkende gebeurtenis: geconfronteerd worden met een suïcide of een suïcidepoging. De reactie op een schokkende gebeurtenis is voor iedereen anders, maar dit kan zowel op fysiek als op emotioneel vlak een impact hebben. Om als hulpverlener in de mogelijkheid te blijven om op een warme, betrokken en professionele manier in het werkveld te staan, is het van belang om hierbij goed opgevangen en ondersteund te worden. Binnen het AZ in Malle richtte men hiervoor het Team Opvang Medewerkers (TOM) op.

  Verdiepingssessie 7: “Dienst slachtofferbejegening”
  Dave Van Hemeldonck-Somers, rechercheur Team Jeugd en Gezin - PZ Voorkempen

  Een suïcide… en even later zijn er politievoertuigen ter plaatse, mensen in uniform komen en gaan. Wat is hun taak, enkel vaststellingen doen? Naast deze geüniformeerde personen zal je er ook mensen zien van wie het misschien niet meteen duidelijk is of ook zij tot de politie behoren omdat ze in burger zijn. Een van deze mensen is de slachtofferbejegenaar. Wie is deze persoon, tot waar reikt zijn of haar taak? Ook de dagen of weken nadien staat de dienst Slachtofferbejegening van de politie ter beschikking van de nabestaande(n).

  Het einde is voorzien om 17u.

 • Workshops

  Workshops

  1. Islamitische uitvaartzorg bij mors in utero en neonataal overlijden - Meerorgh Islamitische uitvaartzorg (Nederland)

  2. Joodse uitvaartzorg: afgelast

  3. VZW Berrefonds: Het Berrefonds opgericht in 2009 door een ervaringsdeskundige en vroedvrouw, verdeelt herinneringsdoosjes in verschillende Vlaamse ziekenhuizen. Op vraag van de ziekenhuispartners leveren zij al het materiaal om kostbare herinneringen vast te leggen in een prachtige doos. Vroedvrouwen kunnen om deze manier contact leggen met de ouders en hun bijstaan in het afscheid nemen. Samen zorgen ze ervoor dat ouders niet met lege handen naar buiten gaan. Naast het verdelen van de dozen organiseren ze jaarlijks enkele evenementen waarop lotgenoten en hun familie op een ongedwongen en creatieve manier elkaar kunnen ontmoeten. Om de zes weken organiseren ze een praatgroep in samenwerking met de organisatie "Met lege handen". Meer informatie vindt u op www.berrefonds.be. Download deze workshop.

  4. Stage-ervaringen rond perinataal overlijden verteld door studenten Vroedkunde.

  5. Boven de Wolken: een organisatie voor sterrenouders. Het leren leven met het verlies van je baby vraagt heel veel tijd. Het is een periode met een rollercoaster van gevoelens. Instorten, veel huilen, terug durven lachen, dingen willen doen voor en met hen en het maken van herinneringen. Dat laatste willen de professionele fotografen van Boven de Wolken doen: mooie, blijvende herinneringen maken.

  6. Met lege handen: een organisatie ter ondersteuning van koppels die hun kindje verloren hebben tijdens of na de zwangerschap (met ervaringsverhaal van een sterrenmama).

  7. Ervaring doodgeboorte (verhaal van een mama).

  8. Ervaring neonatale sterfte (verhaal van een mama).

  9. Slechtnieuwsgesprek brengen: oefening en casuïstiek voor vroedvrouwen - Uschi Van den Broeck, PhD, master in de psychologie - fertiliteitscentrum UZ Leuven.

 • Praktisch

  Praktisch

  Locatie

  Campus Turnhout, Campus Blairon 800, 2300 Turnhout

  Datum & tijdstip

  Dinsdag 27 maart 2018, 9.00 uur

  Inschrijven

  Schrijf je in voor 13 maart 2018 via deze link.

  Prijs

  • 80 euro (inclusief broodjeslunch)
  • 40 euro voor studenten (inclusief broodjeslunch)
  • Accreditatie is aangevraagd voor artsen

  Graag meer info?

  Contacteer Leentje Lauwers

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore