Sessie 3: Stage-evaluatie: verschillende systemen (TMMA/SNOR Duffel) + juridische aspecten + aansluiting bij simulatie onderwijs

Navorming

Alle sessies zijn volzet, je kan je hiervoor niet meer inschrijven. We organiseren de Mentorenvorming volgend academiejaar opnieuw.

Wat?

Het curriculum van de opleiding verpleegkunde (bachelor en HBO5) wordt opgesplitst in theoretisch en klinisch onderwijs. Onder klinisch onderwijs wordt verstaan dat deel van de opleiding in de verpleegkunde waar de student in teamverband en in rechtstreeks contact met een gezonde persoon of patiënt en/of een gemeenschap op grond van verworven kennis en bekwaamheid de vereiste algemene verpleegkundige verzorging leert plannen, verstrekken en beoordelen. De student dient ook in staat te zijn om in team te kunnen samen werken. Hoe worden deze vaardigheden en competenties geëvalueerd en wat is de rol van de mentor, de stage instelling en de begeleider van de school bij dit proces? Tijdens deze sessie wordt zowel vanuit SNOR Duffel als vanuit TMMA de stage evaluatie met bijhorende sjablonen toegelicht.

Naast studenten krijgt je afdeling ook stagebegeleiding vanuit de school over de vloer om de student op de werkvloer te coachen. Deze sessie geeft een kijk op de verschillende begeleidingsconcepten.

Daarnaast komen ook de juridische aspecten rond mentorschap aan bod. Kan een mentor verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van een student? Hoe dien ik als mentor om te gaan met beroepsgeheim tegenover studenten enz…

Wanneer?

Dinsdag 20 maart 2018: 9-12 uur

Waar?

Thomas More Mechelen, campus De Vest: lokaal C1.15 + skillslab

Wie?

  • Carl Vanspauwen
  • Remko De Duytsche
  • Lio Stappaerts
  • Marianne Van Eetvelt
  • Ellen Lambrechts
  • Hilde Laevaert
Scroll naar beneden voor meer info

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore