Sessie 6 | Juridische aspecten van het mentorschap en het versterken van taal op de stagevloer

Wat?

In deze sessie komen er 2 thema’s aan bod. In het eerste luik van deze vorming wordt er ingegaan op de juridische aspecten rond mentorschap. Hoe dien ik als mentor om te gaan met beroepsgeheim tegenover studenten enz…
-    Krijgt de student begeleiding vanuit de school op de werkvloer?
-    Kan een mentor verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van een student?
-    Wat mogen studenten?
-    Wat met de privacy van studenten en patiënten?

Het tweede luik van deze vorming spitst zich toe op het versterken van taal op de werkvloer. 
Wij verwachten van elke student dat hij:
•    spreekt en overlegt met de patiënt, het team, familie en mantelzorger, 
•    schrijft in het verpleegdossier, 
•    procedures opzoekt, leest en begrijpt. 
Vanuit SNOR is er een taalcoach die anderstalige en ‘taalonzekere’ studenten begeleidt bij het verbeteren en verfijnen van de Nederlandse taal, zowel tijdens de lessen als op stage. De taalcoach observeert bijvoorbeeld op de stageplaats hoe de student spreekt met de patiënt, hoe de student overlegt met het team, hoe de student procedures opzoekt en hoe de student schriftelijk rapporteert. Samen met de student worden er op basis van deze observaties taaldoelen geformuleerd en een stappenplan opgesteld, waarmee de student aan de slag kan om te groeien in taal. Ook de stagementoren krijgen concrete tips om taalondersteuning te bieden tijdens de stage en tegelijk patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg te waarborgen.
 
Op al deze vragen krijg je in deze sessie een antwoord.

Wanneer?

Dinsdag 19 maart 2019, 13-16 uur

Waar?

SNOR Duffel

Wie?

  • Marianne Van Eetvelt | docent TMMA
  • Evi Van Hove | docent SNOR
  • Bie Schijvens | docent SNOR
  • Hilde Seymus | directeur HBO5 
Cindy Heremans
T 015 36 91 38
Lio Stappaerts