Geweldloos communiceren | Introductie

Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk

Geweldloze Communicatie (GC), verbindende communicatie (VC) of Nonviolent Communication (NVC) is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Geweldloze communicatie heeft de intentie tot verbinding en reikt daarvoor een model aan met vier stappen, drie keuzes in communicatie en meerdere achterliggende concepten. De drie keuzes zijn: jezelf eerlijk uiten, empathisch naar de ander luisteren, en zelf-empathie ("met jezelf in contact blijven"). De uitdaging bestaat eruit om in balans met jezelf en de ander flexibel met deze processen om te gaan, en zo elkaar op behoefteniveau te vinden waarbij verbinding tot stand (kan) kom(t)(en). Dit is tegengesteld aan een communicatie waarbij je op strategieniveau communiceert zonder eerst naar elkaars onderliggende behoeften te kijken. De concepten en het model van Geweldloze Communicatie ondersteunen je om zonder oordeel en met verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeftes te communiceren. 

Tijdens deze twee introductiedagen stellen je voor aan de basisbeginselen van het model. We gaan kort in op de basiscomponenten, en hoe die bijdragen aan onderlinge verbinding. We staan ook stil bij welke elementen in onze taal net het tegenovergestelde effect kunnen hebben en voor afstand of weerstand kunnen zorgen. 

Tijdens deze training hanteren we een werkvorm waarbij je niet enkel inzicht krijgt in bepaalde denkkaders en visies. Je gaat ook actief aan de slag met eigen situaties, interactieve uitwisselingen en een grote variatie aan oefeningen.

Trainer

Heidi Stinissen, trainer in Geweldloze Communicatie volgens Dr. Marshall Rosenberg (kandidaat voor certificering) en coördinator Centrum Blabla.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Praktisch

  • Type vorming | Training
  • Data | donderdag 22 en 29 oktober 2020
  • Uur | telkens van 09u30 tot 16u30
  • Groepsgrootte | max. 18
  • Prijs | € 300 (incl. broodjeslunch)