Vluchtigheid en broosheid: wetenschappers en filosofen over geluk

Navorming

Wie?

Prof. Antoon Vandevelde (KU Leuven)

Wanneer?

24 maart 2020

Wat?

Wetenschappers onderzoeken sinds een dertigtal jaren de determinanten van het levensgeluk. Ze doen dat met enquêtes en beleidsaanbevelingen. Filosofen en dichters denken hier al tweeduizendvijfhonderd jaar lang over na. Ze zijn het onderling lang niet altijd eens en ze weten dat er geen eenvoudige recepten voor een gelukkig leven bestaan. Is de mens dan toch een ongelukkig dier? Of meer positief: een denkend riet? Is het geluk heden ten dage per definitie wanhopig? Of is het integendeel de hoop die doet leven? In deze lezing worden geen definitieve antwoorden gegeven, maar een reflectie ontwikkeld over dit soort vragen.

Scroll naar beneden voor meer info

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore