FAQ Leraar Secundair in verkort traject Vorselaar

  • Is het mogelijk om de trajecten te volgen in avond –, weekend- of afstandsonderwijs? Studenten in een verkort traject sluiten voor het grootste deel van de lessen aan bij de reguliere studenten. Afspraken m.b.t. aanwezigheid in de lessen worden met de betrokken docent gemaakt.
  • Is er een specifiek traject voor werkstudenten?  Deeltijds studeren is mogelijk. Je neemt dan minder studiepunten op, je verlengt zo de totale studieduur. Studenten in een verkort traject sluiten voor het grootste deel van de lessen aan bij de reguliere studenten. Afspraken m.b.t. aanwezigheid in de lessen worden met de betrokken docent gemaakt.
  • In welke jaren van het secundair onderwijs mag je lesgeven met een diploma bachelor secundair onderwijs? Je mag lesgeven in de eerste vier jaren van het secundair onderwijs, in ASO, TSO, BSO, KSO en in het vijfde, zesde en zevende jaar BSO.
  • Hoeveel uren les heb je per week? Je hebt gemiddeld 20 à 25 uren les per week. Dit is afhankelijk van het traject dat je volgt en de vakken die je kiest.
  • Moet je het opleidingsonderdeel ‘religie, zingeving en levensbeschouwing’ opnieuw volgen als je hier voor al een credit behaald hebt in een andere opleiding? Nee.
  • Hoe verloopt de stage in een verkort traject? Elk verkort traject omvat een stageluik. De stageplaatsen worden voor jou gezocht, tenzij je al een bachelor in het secundair onderwijs hebt. Als je verbonden bent aan een school, kan een deel van de stage daar doorgaan.