Sociaal Werk

Professionele bachelor

Locatie: Geel -Campus Geel
 • Als sociaal werker werk je mét en voor mensen: je wil ze kracht geven en bijdragen aan hun welzijn.
 • Je bent geboeid door wat mensen drijft en motiveert, en door wat je ziet gebeuren in de maatschappij en in de wereld.
 • Tijdens je opleiding coachen we jou om een kritische en zelfbewuste professional te worden in de afstudeerrichting die je het best ligt: maatschappelijk werk, personeelswerk, maatschappelijke advisering of sociaal-cultureel werk.
 • Je duikt volop in de praktijk dankzij een ruim aanbod boeiende stages in binnen- en buitenland.
 • Eenmaal afgestudeerd kan je het verschil maken in heel wat sectoren: scholen, gevangenissen, jeugdhuizen, bedrijven, verenigingen, straathoekwerk, vormingsorganisaties, de overheid...
 • Onze opleiding werd door de visitatiecommissie beoordeeld als één van de beste opleidingen in Vlaanderen ooit.

Volg Sociaal Werk op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
Ellen Hooyberghs
Studietrajectbegeleider
Sofie Spelmans
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  Al vanaf dag één maak je kennis met de praktijk: in het eerste semester brengen we het sociale werkveld in beeld tijdens de les, in het tweede semester proef je van de realiteit tijdens een ervaringsstage. Je verwerft basisinzichten om mensen te verstaan, de samenleving te begrijpen en om recht en wetgeving in te zetten. Verder train je jouw communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.

 • Fase 2

  Fase 2

  We starten de tweede fase met een stage: gedurende veertien weken maak je kennis met het werk van een maatschappelijk assistent. Zo leer je zoveel mogelijk facetten van de praktijk kennen. Tijdens het tweede semester werk je in een kleine groep aan een concreet project in opdracht van een organisatie. Je verbreedt je basisinzichten en vaardigheden.

 • Fase 3

  Fase 3

  In semester 1 ligt de focus op je afstudeerrichting en bereid je je voor op het echte werk. Je stelt je traject grotendeels zelf samen met keuzevakken.

  Het tweede semester staat voor praktijk: tijdens een voltijdse stage van vier maanden oefen je wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Dit is dé grote finale, hier 'doe je het zelf als maatschappelijk assistent’. Je werkt zelfstandig en neemt je verantwoordelijkheid op als beginnende beroepskracht. Aan het einde van je opleiding profileer je je als maatschappelijk assistent voor een jury uit het werkveld. 

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Al doende leer je. We geloven in de kracht van de praktijk en hebben voor onze vier afstudeerrichtingen een zeer ruim stageaanbod in binnen- en buitenland.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Bij aanvang van je studies wordt een student uit de derde fase je buddy. Hij of zij heet je welkom in de hogeschool en helpt je bij het studeren. Tijdens de eerste fase heb je ook een trajectbegeleider, die je ondersteunt bij je eerste stappen binnen de hogeschool: er zijn kennismakingsgesprekken, en coaching rond je persoonlijke ontwikkeling tot sociaal werker. Je leert reflecteren over jezelf in relatie tot anderen en maakt kennis met het werkveld. 

  In de module 'slim studeren' kan je begeleiding voor je studie-aanpak vragen. De coaching gaat verder in de tweede en derde fase, en gebeurt dan vooral tijdens stages en praktijkoefeningen. Je trajectbegeleider is je coach en je supporter en daagt je uit om je talenten te versterken.

  Heb je als student dyslexie, ADHD of andere beperkingen die het studeren kunnen bemoeilijken? Dan is onze zorgcoördinator jouw aanspreekpunt. Ze bekijkt samen met jou je verwachtingen en vragen en reikt waar mogelijk oplossingen aan, zoals spreiding van examens of bereikbare klaslokalen. Ook als Nederlands je moedertaal niet is en correct schrijven een struikelblok vormt, kan je bij haar terecht.

 • Go International

  Go International

  Zowel in de tweede als de derde fase kan je in het buitenland stage lopen. Bovendien kan je in de derde fase voor 30 studiepunten in het buitenland studeren.

  We hebben uitstekende partnerschappen met organisaties en hogescholen in Europa, zoals Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zweden en Spanje. Maar ook een stage buiten Europa ligt tijdens de derde fase binnen handbereik: Congo, Filippijnen, India, Paraguay, Swaziland, Zuid-Afrika, Togo en Tanzania behoren tot de mogelijkheden.

  Als enige opleiding in Vlaanderen nemen we deel aan een internationale, online module voor sociaal werk: Vircamp laat je virtueel samenwerken rond een bepaald thema met studenten uit andere Europese landen. Deze cursus is in het Engels.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Algemene en ontwikkelingspsychologie
  • Sociologie
  • Grondbeginselen van het recht en sociaal recht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Praktijkgerichte sociale vaardigheden
  • Sociale kaart
  • Taal- en schrijfvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

  Semester 2

  • Sociale psychologie en groepsdynamica
  • Sociaal- economische modellen en geschiedenis van het sociaal werk
  • Arbeidsrecht en familie- en jeugdrecht
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Samenwerken
  • Sociale kaart
  • Taal- en schrijfvaardigheden
  • Persoonlijk traject en ervaringsstage

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Persoonlijk traject en stage
  • Leergroep
  • Sociale zekerheid 1
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren

  Semester 2

  • Persoonlijk traject en stage
  • Sociale zekerheid 2
  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Project
  • Structuurgericht werken
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Basismethodiek
  • Psychopathologie
  • Keuzevak

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Leergroep
  • Keuzevakken

  Semester 2

  • Filosofisch en agogisch analyseren en reflecteren
  • Persoonlijk traject en stage
  • Bachelortoets

   

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
91%
is tevreden over de opleiding
1
van de beste opleidingen in Vlaanderen ooit (rapport visitatiecommissie)
180
eerstejaars
25%
studeert verder

Waarom kiezen voor Sociaal Werk?

image.alt

De kracht van kwetsbaarheid

Elk jaar creëren studenten van fase 2 samen met kunstenaars en kwetsbare mensen een theaterspektakel met muziek, dans en woord in cc De Werft in Geel. Dit project kadert binnen Sociaal artistiek werk en kan op een zeer grote publieke belangstelling rekenen!

image.alt

Samen het verschil maken

Als maatschappelijk assistent zet je je actief in voor meer welzijn voor mens en samenleving. Daarom volg je kritisch wat er beweegt in de samenleving. In de opleiding nemen studenten en docenten regelmatig deel aan sociale acties zoals de werelddag van verzet tegen armoede, de warmste week, verzet tegen de privatisering van het sociaal werk, de rodeneuzendag, acties tegen de versoepeling van het beroepsgeheim

image.alt

Go international at home

Als enige opleiding in Vlaanderen nemen we deel aan een internationale, online module voor sociaal werk. Met Vircamp werk je met studenten uit andere Europese landen virtueel samen rond een bepaald thema. De voertaal is Engels. 

Vircamp

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Als maatschappelijk adviseur informeer en adviseer je mensen over hun rechten en plichtenJe maakt mensen wegwijs in het doolhof van reglementeringen. Je bemiddelt en lost sociaal-juridische problemen op. Je kan aan de slag bij ombudsdiensten en sociale diensten van steden en gemeenten, sociale huisvestingskantoren, huurdersbonden, mutualiteiten, vakbonden, kinderbijslagfondsen, rechtbanken, ministeries, middenstandsverenigingen, diensten voor schuldenregeling enz.

  Als maatschappelijk werker leer je mensen om zich beter te redden in hun omgeving: het gezin, de familie of de buurt, maar ook de bredere samenleving met haar diensten en instituten. Je begeleidt mensen bij het zoeken naar oplossingen en alternatievenJe kan bijvoorbeeld aan de slag bij OCMW's, CLB's, bijzondere jeugdzorg, CAW's (bv. JAC), sociale diensten in ziekenhuizen, gevangenissen, rechtbanken, woon-en zorgcentra en mutualiteiten.

  Als personeelswerker gaat je aandacht naar mensen in hun werksituatie. Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van een arbeidsorganisatie. Je kijkt naar de verwachtingen van werkgevers, werknemers en vakbonden en stemt die op elkaar af. Je gebruikt je kennis van personeelsmanagement en –wetgeving. Je kan aan de slag bij profit- en non-profit organisaties binnen de domeinen personeelsadministratie, werving en selectie, vorming en opleiding, maar ook bij sociale secretariaten, interim- en selectiekantoren, controle- en adviesorganisaties.

  Als sociaal-cultureel werker geloof je in de kracht van individuen en groepenJe geeft een stem aan maatschappelijke groepen en biedt mensen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Je hebt oog voor de creatieve vermogens van mensen én voor de belemmeringen. Je talent om te onderhandelen, te beïnvloeden en participatie te bevorderen zet je in bij projecten rond samenlevingsopbouw en sociale actie. Je kan aan de slag in jeugdhuizen, buurt- en wijkcentra, cultuurcentra, vormingsinstellingen, verbondscentra van jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, en gemeentebesturen (bijvoorbeeld jeugd- en cultuurdiensten).

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Banaba

  • Ouderencoaching
  • Geestelijke gezondheidszorg

  Master (via schakeljaar)

  • Sociaal werk en sociaal beleid
  • Criminologische wetenschappen
  • Sociale wetenschappen
  • Pedagogische en psychologische wetenschappen
  • Cultuurwetenschappen
  • Vrijetijdsagogiek

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

23 februari
Zaterdag 10u - 16u
27 april
Zaterdag 10u - 14u
4 september
Woensdag 18u - 21u