Kleuterlabo van Thomas More heeft nu ook een Wall of Loose Parts

24 augustus 2018

De Lerarenopleiding Kleuteronderwijs van Thomas More in Mechelen werkt al twee jaar met een kleuterlabo, een duurzame ruimte waar studenten mogen experimenteren en met kleuters kunnen oefenen. Het kleuterlabo is nu uitgebreid met een Wall of Loose Parts, een uitleenmuur waar studenten knutselmateriaal kunnen lenen of gebruiken. De muur wil vooral de kwetsbare studenten steunen. Maar ook de andere studenten doen er hun voordeel mee. Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen en de Koning Boudewijnstichting zorgden mee voor de inspiratie en realisatie van de muur. 

Kleuterlabo met helikoptercamera

Het kleuterlabo speelt een belangrijke rol in de opleiding van de leraren kleuteronderwijs van Thomas More. Studenten kunnen er oefenen en experimenteren. Ze kunnen er in groep oefenmomenten houden, maar ook een klas kleuters uitnodigen. Het labo verkleint de stap van de les naar de praktijk. De ruimte is bewust sober gehouden om te veel prikkels te vermijden. Juist omdat ze sober en duurzaam is, kan men de ruimte snel omtoveren en biedt ze oneindig veel mogelijkheden. Het daagt de studenten ook uit om out of the box te denken. 

Aan het plafond hangt een 360°-camera, waarmee docenten live kunnen volgen wat er in het kleuterlabo gebeurt. De beelden kunnen ook gestreamd worden naar een aula of klaslokaal voor een groter publiek. De studenten die in het kleuterlabo actief zijn, kunnen de beelden achteraf bekijken en zichzelf evalueren. Het kleuterlabo is sinds september 2016 operationeel. Elke docent van de opleiding Kleuteronderwijs geeft minstens één keer per semester zelf les in het kleuterlabo.

Wall of Loose Parts: goedkoop en duurzaam knutselen

En nu heeft het kleuterlabo er een nieuw aanwinst bij: de “Wall of Loose Parts” waar studenten knutselmateriaal kunnen halen of lenen. Voor de realisatie kon men rekenen op de steun van het project Kleine Kinderen, Grote Kansen en de Koning Boudewijnstichting. De opleiding Kleuteronderwijs van Thomas More wil een armoedegevoelige opleiding zijn. Leerkrachten moeten signalen van (kans)armoede en kwetsbaarheid bij hun kleuters snel kunnen detecteren. Maar die kwetsbaarheid treft ook sommige studenten. De opleiding schrikt soms studenten af omdat er vaak materiaal moet gekocht worden voor in de klas. De uitleenmuur laat zien dat knutselmateriaal niet duur moet zijn en spoort studenten aan om creatief te werken. De muur wil vooral de kwetsbare studenten steunen. Maar ook de andere studenten doen er hun voordeel mee. Ze is er voor iedereen. 

De uitleenmuur ligt volledig in het verlengde van het kleuterlabo en bestaat uit dozen vol kosteloos knutselmateriaal dat ingezameld werd bij winkels en bedrijven in Mechelen. Ook ouders, vrienden en collega’s droegen hun steentje bij. Materiaal dat anders als afval verloren gaat, krijgt zo een tweede leven. Studenten kunnen bijvoorbeeld een box met materiaal lenen en gebruiken tijdens hun stage. Ze kunnen in workshops met het kosteloos materiaal handpoppen maken, muziekinstrumenten knutselen, houten blokken zagen… De afspraak is dat een student die bijvoorbeeld een handpop maakt voor zichzelf, er ook een maakt voor het kleuterlabo. Zo geven ze steeds iets terug aan het kleuterlabo en aan de Wall of Loose Parts. 

Meer informatie:

•    Leraar Kleuteronderwijs in Mechelen
 

In beeld

Annelies Walschap
Opleidingsmanager Leraar Kleuteronderwijs, Campus Kruidtuin Mechelen
T +32 15 36 92 77