#TOPINTURNHOUT | (84) Leraren die tegen een stootje kunnen

18 september 2018

Grondige vernieuwing van de Lerarenopleiding | Lager onderwijs in Turnhout

Te weinig jonge mensen kiezen voor de lerarenopleiding. Te veel jonge leraren haken binnen de vijf jaar af. Tegen 2020 dreigt er een tekort aan leerkrachten. En dat is bijzonder jammer. Leraar is een mooi beroep. De samenleving heeft goede leerkrachten nodig. De Thomas More-hogeschool wil het tij helpen keren. De Lerarenopleiding Lager onderwijs op campus Turnhout is vanaf dit jaar op een volledig nieuwe leest geschoeid. De 84 leerkrachten Lager Onderwijs in spe die maandag in Turnhout gestart zijn, maken woensdag kennis met de grondig herdachte opleiding.

IJzersterke leraren

Jonge leerkrachten worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd: lesgeven in een continu veranderende wereld, verbinding maken met een grote diversiteit aan kinderen, vaak met heel eigen zorgnoden, complexe klassen, administratieve rompslomp, een onderwijsorganisatie die soms rigide en log is…

“De leraar van vandaag en morgen moet stevig in zijn schoenen staan én gewapend zijn met een gezonde dosis passie en lef”, zegt Katelijne Van der Pas, unitmanager van de Lerarenopleiding, “Ze moeten hun plan kunnen trekken in de complexiteit van een klas van vandaag. Met onze vernieuwde aanpak stomen we hen in drie jaar tijd daar-voor klaar."

De studenten worden gestimuleerd om veel sneller als leraar te denken en ook echt leraar te worden. Vanaf de eerste week van de opleiding stappen ze de klas binnen en gaan ze zelfstandig aan de slag. Ze moeten weten wat ze willen bereiken en welk soort leraar ze willen zijn. Dat is best confronterend voor een 18-jarige.

“Tijdens dat proces zijn wij er voor hen, geeft Katelijne Van der Pas aan, “Onze docenten staan minder voor de klas en altijd met twee: de vakdocent en een pedagoog. Zo is er meer tijd voor begeleiding en feedback, ook individueel. We reiken de jongeren de beste methodes aan om lessen voor te bereiden: scrum, design-thinking en co-creatie waaien over uit het bedrijfsleven. We lieten ons ook inspireren door bestaande praktijken en door nieuwe en vernieuwingsgezinde scholen in binnen- en buitenland. De “Top in Turnhout” van vorig jaar waar we met meer dan 100 externen nadachten over de leraar van de toekomst, was daarvoor cruciaal."

Kennis die werkt

Kennis en kennisoverdracht blijven cruciaal, ook in de hervormde lerarenopleiding. Het “olympisch” minimum is een must. Iedereen die bij Thomas More afstudeert, is en blijft een 'instapklare' leerkracht voor het eerste tot het zesde leerjaar. Maar die leer-kracht moet mee kunnen evolueren: als de wereld verandert, veranderen ook de lessen. Elke leerkracht moet zelf nieuwe leerinhouden kunnen verwerven en verwerken. Bovendien moet niet elke leraar hetzelfde zijn. Een leerkracht mag vanuit een individuele passie gerust andere accenten leggen. Wat je graag doet, doe je beter. “De vernieuwde Lerarenopleiding Lager onderwijs in Turnhout richt zich daarom op de essentie van de kennisdomeinen en op het duurzaam vormen van de nieuwe leerkrachten”, legt opleidingsmanager Marjolein Moonen uit, “En we nemen ruim de tijd om hen voor te bereiden op hun coachende rol als leraar.”

#TOPINTURNHOUT voor de studenten

Woensdag is het weer #TopInTurnhout. Deze keer voor de nieuwe lichting studenten. Zij kozen bewust voor de vernieuwde lerarenopleiding van Campus Turnhout. De studenten gaan daarover in debat en in co-creatie met alumni, docenten, stakeholders, directies, leraren... Want leraar worden, dat doe je samen.  

Praktisch

  • #TOPINTURNHOUT
  • Woensdag 19 september 2018 | 09 tot 17 uur
  • Thomas More, Campus Blairon 800, 2300 Turnhout

Programma

08.30 u | Onthaal
09.15 u | Welkom en dagopening
09.35 u | Kennismaking met tafelgenoten (Duo's vormen)
09.40 u | Duo-interviews
10.30 u | Pauze
10.40 u | Tafeldialogen (Klasse. De leraar met lefv 2024)
11.30 u | Uitwisseling toekomstbeelden
12.00 u | Tafelbrainstorm (Op zoek naar toekomstthema's)
13.00 u | Lunch
13.45u | Presentatie toekomstthema's
14.00 u | Toekomstthema's (Prototypes ontwikkelen)
15.30 u | Presentatie prototypes
16.15 u | Neerslag van prototypes & feedback
16.45 u | Afsluiting & vooruitblik
17.00 u | Einde & drink

Meer informatie?

Katelijne Van der Pas, unitmanager van de Lerarenopleiding voor Thomas More in de Kempen | 0478 45 92 06

Katelijne Van der Pas
Unitmanager
T 0478 45 92 06