Studeren als topsporter

Topsporter? Dan werken we voor jou een regeling uit waardoor je studieverplichtingen zoveel mogelijk afgestemd zijn op training en competitie. Dat kan gaan om examenfaciliteiten (verplaatsen van examens), het verplaatsen van stages, een vervangingsopdracht voor permanente evaluatie, subsidiëring voor studentkampioenschappen op EK of WK-niveau ... Een erkenning als topsporter geldt slechts voor één academiejaar. Je moet de aanvraag jaarlijks hernieuwen.

Faciliteiten aanvragen 

1. Je kijkt na of je voldoet aan de minimumvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten als topsporter moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden: 

  • Je beoefent een sport minstens op niveau van de tweede hoogste afdeling van jouw sportbond.
  • Voor sporten die niet in afdelingen ingedeeld zijn: je bent door jouw federatie voor een nationale of internationale manifestatie of training geselecteerd.
  • Je bent door de sportcoördinator van Thomas More opgeroepen voor deelname aan een competitie .

2. Je vult het online aanvraagformulier in 

Je vult het online aanvraagformulier in uiterlijk één maand voor je bepaalde faciliteiten nodig hebt.

3. De sportcoördinator neemt met jou contact op om het dossier te bespreken 

Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de sportcoördinator je erkennen als topsporter. Hij formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om jouw topsport te combineren met de studie. 

Breng volgende documenten mee naar het gesprek: 

  • Motivatiebrief trainer / coach 
  • Trainingsmomenten per week 
  • Stagemomenten 
  • Wedstrijden 
  • Overzicht van behaalde titels / niveau / ranking 
  • Toekomstperspectief 

4. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van faciliteiten 

De sportcoördinator geeft zijn advies aan het hoofd van de opleiding. De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student. 

Meer informatie 

Klik hier om het aanvraagformulier voor academiejaar 2018-2019 in te vullen. 
Voor meer informatie kan je terecht bij sportcoördinator Johan Rousseau
 

In beeld

Johan Rousseau
Sportcoördinator
T +32 473 60 32 41
E

Een fiets huren?

Dat kan voor €6/maand, onderhoud inbegrepen!
meer info
thomasmore_fiets