Studentenhuisvesting corona - FAQ

Kan ik mijn kot blijven gebruiken? 

Als student heb je de keuze. Ofwel verblijf je op je thuisadres, ofwel op je kot. Het is niet de bedoeling dat je elke week switcht. Dat mag niet. Het is aanbevolen om thuis te blijven. 

Kan ik mijn huurovereenkomst éénzijdig stopzetten door de huidige corona-maatregelen?   

Neen, dat kan niet volgens het Vlaams huurdecreet. De huurovereenkomst neemt een einde op de afgesproken datum.  

Je kan een huurovereenkomst voor deze datum opzeggen wanneer: 

  • Je stopt met jouw studies en je uitschrijft. (Je kan een bewijs van uitschrijving voorleggen vanuit de hogeschool of universiteit) 
  • Bij het overlijden van 1 van je ouders of iemand anders die instaat voor jouw onderhoud. 

In beide gevallen geldt er nog een opzegtermijn van 2 maanden. 

Lees hier alle gerelateerde info. 

Kan ik een regeling treffen met mijn verhuurder? 

Natuurlijk is dat mogelijk. 

  • Je kan in wederzijds akkoord een vermindering van de huurprijs of een vermindering van de energiekosten overeenkomen.
  • Je kan een tijdelijke opschorting van de huur vragen wegens deze uitzonderlijke omstandigheden.
  • Je kan ook met goedkeuring van de verhuurder een akkoord sluiten over de vroegtijdige beëindiging van het contract.

Opgelet, bovenstaande opties kan je alleen maar afspreken indien beide partijen akkoord gaan. Je hebt dus een uitdrukkelijke toestemming nodig van je verhuurder.

Deze mogelijkheden kan je niet afdwingen van je verhuurder, en gebeuren steeds in onderling overleg. 

Een schriftelijk akkoord hierover is wenselijk, zo vermijd je discussies.  

Ik heb nog andere  of bijkomende vragen.

Neem gerust contact op met onze huisvestingsdienst. 

E-mail: stuvo@thomasmore.be
Telefoon: 014/56 23 00