Skip to main content
European project | INTERREG Vlaanderen-Nederland

CrossCare 2.0

Ondersteuning voor bedrijven en zorgorganisaties met innovaties voor zorg en welzijn

CrossCare 2.0 is een grootschalig Europees programma waarbij acht Vlaamse- en Nederlandse zorgproeftuinen de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties in Vlaanderen en Nederland financieel en inhoudelijk ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds door het aanbieden van financiële steun uit een ‘CrossCare-innovatiefonds' en anderzijds door inhoudelijke ondersteuning vanuit 8 Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen. 

Date

From until

Supported by

Interreg Vlaanderen-Nederland

View the project website

Wat is CrossCare 2.0

In het eerste succesvolle CrossCare-project (2016-2021) ondersteunden Vlaamse- en Nederlandse zorgproeftuinen 30 zorginnovaties. Op woensdag 17 mei 2023 heeft INTERREG Vlaanderen-Nederland de opvolger ‘CrossCare 2.0’ goedgekeurd. CrossCare 2.0 gaat gedurende een periode van 3 jaar verder op de ingeslagen weg en gaat opnieuw de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg- en welzijnssector faciliteren.
 Enerzijds kunnen bedrijven/zorgorganisaties die innovaties ontwikkelen financiële steun uit het ‘CrossCare-innovatiefonds’ ontvangen. Deze steun kan oplopen tot €100.000 per organisatie. Anderzijds ondersteunen zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens de geselecteerde bedrijven/zorgorganisaties ook door innovaties te demonstreren/testen/evalueren met eindgebruikers. De zorgproeftuinen zijn expert in co-creatie en live testen met zorggebruikers en zorgprofessionals in hun eigen leef- en werkomgeving. Zij stellen die expertise in dit project gratis ter beschikking.

De 8 CrossCare-proeftuinen zijn: 

 • LiCalab/Thomas More Kempen (provincie Antwerpen)
 • Zorglab Aalst (provincie Oost-Vlaanderen)
 • Happy Aging (provincie Vlaams-Brabant & Limburg)
 • Eerstelijnszone Brugge in samenwerking met de POM-West-Vlaanderen (provincie West-Vlaanderen).
 • Care Innovation Center (provincie Noord-Brabant)
 • Zuyd Hogeschool/EIZT (provincie Limburg)
 • Coöperatie Slimmer Leven in samenwerking met Brainport Development (provincie Noord-Brabant)
 • HZ University of Applied Sciences (provincie Zeeland).

Odisee Hogeschool is daarnaast ook projectpartner binnen dit project. Zij zijn de wetenschappelijke partner die verantwoordelijk is voor evaluatie en monitoring van de projectresultaten.
 

De rol van LiCalab

LiCalab is lead partner van CrossCare 2.0 en in die zin verantwoordelijk voor het globale beheer en de coördinatie van dit omvangrijke project. Daarnaast biedt het aan de geselecteerde organisaties/bedrijven ook zorgproeftuinondersteuning.

Onze projectpartners

België

 • Zorglab Aalst

 • Happy Aging

 • Eerstelijnszone Brugge

 • POM-West-Vlaanderen

Nederland

 • Care Innovation Center

 • Zuyd Hogeschool/EIZT

 • Coöperatie Slimmer Leven

 • Brainport Development

 • HZ University of Applied Sciences

 • Odisee Hogeschool

Related research lines