Skip to main content

"Leraren beseffen niet hoeveel impact ze hebben"

27 juni 2022

Alarmerende resultaten in internationale peilingen, een lerarentekort en de naweeën van corona: zit ons onderwijs in een crisis? Naar aanleiding van de verkiezing van leraar van het jaar sprak Klasse met Tim Surma (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren): “Ik weiger mee te gaan in pessimisme. Als leraar geef je elke dag kansen. En daarmee ben je nog altijd bepalend voor de toekomst van jouw leerlingen.”

Lees meer.

Experts

Kathleen Bodvin

Expertise: didactiek voor het kleuteronderwijs, lesson study

Onderzoeksmanager

Tim Surma

Expertise: didactiek, leer- en studeerstrategieën en lerarenopleiding

Begeleider professionele ontwikkeling

Karlien Tiebout

Expertise: didactiek voor het basisonderwijs, leesdidactiek

Coördinator professionalisering

Kristel Vanhoyweghen

Expertise: didactiek, formatieve evaluatie en feedback, differentiatie en leer- en studeerstrategieën

Begeleider professionele ontwikkeling

Gert Verbrugghen

Expertise: klasmanagement, didactiek,  leer- en studeerstrategieën

Begeleider professionele ontwikkeling

Michiel Wils

Expertise: didactiek, formatieve evaluatie en feedback, vreemde talendidactiek