Skip to main content

Wijze Lessen online ... de tweede ronde!

20 december 2021

In het eerste deel van dit schooljaar stapten zo’n 90 leraren uit het lager onderwijs in het online professionaliseringstraject rond het boek Wijze Lessen. Deze ONLINE LEERGANG is een cursus die het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren specifiek ontwikkelde voor leraren basisonderwijs die hun didactische competenties willen versterken op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek over hoe mensen leren.

De afgelopen decennia waren een onmiskenbare bloeiperiode voor meer evidence-informed benaderingen van didactiek. Dit leidde wereldwijd tot een toename van zowel academische (zie bijv. Roediger & Karpicke, 2018) als praktijkgerichte publicaties. Het boek Wijze Lessen is een voorbeeld binnen die tweede categorie. In lijn met deze internationale ontwikkelingen zijn ook de curricula voor professionalisering die geïnspireerd zijn op best-evidence over effectief lesgeven in opmars. Wie les geeft, wil immers weten wat het beste kan werken en onder welke omstandigheden.

Deelnemende leraren deelden hun ervaringen en wat ze geleerd hebben al via sociale media.

Ze hebben dan ook hun certificaat voor deze eerste periode dubbel en dik verdiend!

In januari 2022 start een tweede ‘run’, in september 2022 een derde. Heb je interesse? Via deze brochure kan je meer informatie terugvinden over hoe je als school of als individuele leraar de leergang kunt aanvangen.

Experts

Onderzoeksmanager

Tim Surma

Expertise: didactiek, leer- en studeerstrategieën en lerarenopleiding

Aster Van Mieghem

Expertise: kenmerken van effectieve professionalisering, inclusief onderwijs

Coördinator professionalisering

Kristel Vanhoyweghen

Expertise: didactiek, formatieve evaluatie en feedback, differentiatie en leer- en studeerstrategieën