Skip to main content

Leerbehoeften wiskunde lagere school - reeks

Date

-

Price

€ 200.00

Location

Mix van online en fysieke sessies

Mechelen (campus Kruidtuin)

Inschrijven
Organized by Vormingscentrum Onderwijs
Theme

Aanbod lager onderwijs

Inhoud

  

Je leert verschillende theoretische kaders en handvatten kennen om het wiskundig denken van leerlingen te activeren, te stimuleren en verder te ontwikkelen binnen de fasen van het zorgcontinuüm.  

Je doorloopt de Hgw-cyclus met wiskundige bril. De student leert op een systematische en handelingsgerichte wijze op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoeften voor wiskunde op kind-, klas-, en schoolniveau (beeldvorming – analyse). Je leert wiskundetesten kennen als meerwaarde en houdt testen kritisch tegen het licht en rapporteert relevante gegevens. Je kunt op basis van de beeldvorming en analyse gepaste interventies bedenken en uitvoeren.  

Je leert vanuit een groeiperspectief naar rekenproblemen, rekenstoornissen, rekenmoeilijkheden en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong voor wiskunde kijken, werkt in aansluiting hierop redelijke aanpassingen uit en ontwikkelt een aangepaste leeromgeving.  

Deze lessenreeks vormt een opleidingsonderdeel binnen de Banaba Zorg. De lessen zijn blended (een deel op de campus en een deel online). Door middel van een digitaal leerpad verwachten we dat je, als voorbereiding op de lessen, zelfstandig een deel van het lesmateriaal verwerkt. Dit is een voorwaarde om de lessen te volgen. Daarom moet je uiterlijk 1 maand voor de start van de lessenreeks ingeschreven zijn. 

Info

  • Lesgever | Silke Royaerts - docent wiskunde Thomas More
  • Cursuscode | 240224_OO0​
  • Sessie 1 campus | zaterdag 24 februari 2024 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Sessie 2 campus | zaterdag 9 maart 2024 - 09.00 tot 12.00 uur
  • Sessie 3 campus | zaterdag 23 maart 2024 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Sessie 4 online | woensdag 17 april 2024 - 19.00 tot 21.00 uur
  • Onderwijsniveau | lager onderwijs
  • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren
  • Cursusgeld | € 200
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen & online

Opmerkingen

 Meer info via vc.onderwijs.mechelen@thomasmore.be

Locatie opmerkingen

campus Kruidtuin Mechelen & online