Skip to main content

[Vragenlijst] Terug uit het ziekenhuis…en wat nu?

21/12/2022
mensen aan tafel
Sascha Vermeylen Panelmanager

29 september 2022

Op 25 augustus 2022 organiseerde LiCalab in opdracht van Helan een groepsgesprek met patiënten en mantelzorgers om de ziekenhuisopname en het nazorgtraject in kaart te brengen en beter te begrijpen. Als tweede luik van het onderzoek stellen we een bevraging op om nog meer gegevens te verzamelen en om het concept van een persoonlijke begeleider verder af te toetsen. Vul jij de vragenlijst ook in?

Tijdens het groepsgesprek hoorden we van patiënten en mantelzorgers dat de nodige informatie wel ergens beschikbaar is (vaak online!), en dat je als patiënt zelf mondig genoeg moet zijn om de juiste vragen te stellen. De deelnemers zijn dan ook bezorgd om kwetsbare, alleenstaande ouderen die niet kunnen terugvallen op kinderen of partner.

Het idee van een persoonlijk aanspreekpunt, een persoonlijke begeleider, wordt enthousiast onthaald door de deelnemers. Dit idee toetsen we nu verder af in een bevraging.
Deze vragenlijst is bedoeld voor:

  • 65-plussers die in het afgelopen jaar een ziekenhuisopname hebben gehad
  • Mantelzorgers of partners of (klein)kinderen die zorgen voor iemand van 65-plus die het afgelopen jaar een ziekenhuisopname heeft gehad.

Behoor je tot deze doelgroep? Dan horen we graag jouw mening. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

<< KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST >>