Skip to main content

[In de kijker] Kim Helsen - LiCalab

06/12/2022
Kim Helsen
Sascha Vermeylen Panelmanager

28 februari 2022 

Hallo! Ik ben Kim Helsen, de nieuwste collega van LiCalab. Ik starte eind januari als onderzoeker. In 2008 studeerde ik af als klinisch psychologe. Terwijl ik bezig was met mijn masterthesis raakte ik gefascineerd door wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteerde in een doctoraatsproject aan de KU Leuven en universiteit Gent. Ik ging op zoek naar het effect van het zien van pijn bij anderen op de eigen pijnbeleving. Na 6 jaar aan de universiteit sloeg ik een andere professionele weg in. Bij de mutualiteit volgde ik mensen op die langdurig arbeidsongeschikt waren en ondersteunde hen tijdens hun terugkeer naar werk.

De liefde voor het onderzoek bleef echter sluimeren en voerde me recent naar Thomas More, meer bepaald naar de onderzoekgroep LiCalab. Wat me vooral aantrekt bij LiCalab is dat men op zoek gaat naar reële noden en behoeften van eindgebruikers tijdens het ontwikkelen van innovaties. In eerste instantie zal ik vooral meewerken aan het project Vitalise (Horizon 2020). Hierin werken mensen uit 11 verschillende landen samen aan manieren om procedures en werkwijzen voor proeftuinen in het domein van gezondheid en welzijn te harmoniseren. Dit doen we aan de hand van use cases in drie domeinen: revalidatie, overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie en slimme woontechnologie in thuisomgevingen. Hiervoor werken we ook samen met een andere onderzoeksgroep binnen Thomas More, namelijk Mobilab&Care.