Skip to main content

Laatste kans om onderzoek te doen in infrastructuur van VITALISE-partners

30/08/2023
Kim Helsen Onderzoeker

Op 1 maart lanceert Vitalise een derde en laatste oproep voor gratis toegang tot de onderzoeksinfrastructuur van de projectpartners. Een unieke gelegenheid om onderzoek te doen in één van de 17 Living Lab infrastructuren in Europa of Canada.

Via het Transnational Access programma (TA) stelt Vitalise 17 Living Lab onderzoeksinfrastructuren ter beschikking in 7 verschillende landen. Ben je ondernemer, proeftuinmedewerker, masterstudent of onderzoeker? Stel je kandidaat voor 30 april en bezoek de Living Lab infrastructuur in het najaar van 2023.

Onderzoekers kunnen enkel een aanvraag indienen voor een verblijf buiten de eigen landsgrenzen. Deelname kan volledig fysiek, gedeeltelijk vanop afstand (persoonlijke toegang gedurende een bepaalde periode in combinatie met begeleiding op afstand) of volledig vanop afstand. Men kan zich individueel of als team van maximaal 5 onderzoekers aanmelden. Reiskosten en dagvergoedingen worden vergoed voor de fysieke transnational access met een maximum van 30 dagen per onderzoeker.

Onderzoekers kunnen ervoor kiezen om een eigen onderzoeksvoorstel in te dienen of om aan te sluiten bij één van de drie gezamenlijke onderzoekslijnen binnen Vitalise, namelijk: (1) Revalidatie, (2) Transitionele zorg (bv. van het ziekenhuis naar de thuisomgeving) en (3) Zorgondersteunende technologie in de thuisomgeving (zie ook Joint Research Activities).

Klik hier voor meer informatie om een onderzoeksvoorstel in te dienen. Wij kijken ernaar uit om ondernemers, proeftuinmedewerkers, masterstudenten en andere onderzoekers uit verschillende disciplines te mogen verwelkomen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Kim Helsen.

Related blogs