Ga naar de hoofdinhoud

Traject ontwikkeling van kleuters: spelbegeleiding, emotieregulering en effectieve interactie

Datum

-

Prijs

€ 300.00

Locatie

Op locatie

campus Vorselaar

Inschrijven

Inhoud

Spel als motor van de ontwikkeling - 23 januari 2025

Een kind speelt van nature uit. Door te spelen ontwikkelt het op natuurlijke wijze vaardigheden waarop het de rest van zijn leven zal kunnen steunen, en dit binnen alle ontwikkelingsgebieden (senso-motoriek, sociaal-emotioneel, cognitief …). Dit natuurlijke spel mogelijk maken en begeleiden is de belangrijkste opdracht voor de leerkracht van de jongste kinderen op school. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is niet eenvoudig.

Leerkrachten, maar ook ouders, leiden immers graag. Het is veel gemakkelijker om sturing te geven dan om het eigenaarschap van het spel bij het kind te laten en toch dat spel te verrijken met onze tussenkomst, om doelgericht te werken in plaats van het proces voorrang te geven.

Toch zijn deze twee elementen, eigenaarschap en procesgericht werken, de basiskenmerken van goed spel voor onze jongsten.

 • Tijdens deze vorming onderzoeken we:
 • het verschil tussen vrij en begeleid spel;
 • de cognitieve schemata die jonge kinderen al spelend ontwikkelen;
 • hoe we vanuit verschillende standpunten het kinderspel kunnen observeren;
 • de verschillende speeltypes tussen kinderen;
 • de kracht van loose parts;
 • hoe we het spel van kinderen kunnen verrijken door onze begeleiding.

Hoe beter we begrijpen wat er zich afspeelt in het hoofd van de kleuter, hoe beter wij hem kunnen begeleiden in zijn spel. Zin om spelenderwijs bij te leren?

De jonge kleuter is een vat vol emoties … wat als de ontwikkeling fout loopt? - 20 februari 2025

Kinderen zetten de belangrijkste stappen in hun emotionele ontwikkeling tussen 0 en 5 jaar. Als één van deze stappen onvoldoende ontwikkelt, heeft dat gevolgen voor de algemene ontwikkeling van het kind. Welke die stappen zijn, hoe ze parallel lopen met de taalontwikkeling en hoe we kinderen daarbij kunnen begeleiden is het onderwerp van deze dag.

Ontdek in deze interactieve nascholing de bevindingen uit het onderzoek van Stanley Greenspan:

 • De 6 verschillende mijlpalen die kinderen moeten ontwikkelen tussen 0 en 5 jaar.
 • Het proces dat jonge kinderen laat groeien tot een individu met een goed ontwikkeld zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving.
 • Wat de leerkacht kan doen als bepaalde stappen onvoldoende kansen hebben gekregen.
 • De koppeling aan de taalontwikkeling, wat het concept alleen maar rijker maakt!

Geen enkele mijlpaal kan worden overgeslagen en vaak vinden problemen die kleuters vertonen hun oorsprong in wat vroeger sociaal-emotioneel onvoldoende werd ontwikkeld.

Het is voor leraren daarom heel waardevol om deze mijlpalen te kennen en te kunnen herkennen bij kleuters. Je krijgt tips om kinderen te begeleiden ondersteund door veel videomateriaal!

Kinderen leren in interactie met hun omgeving: de leraar maakt het verschil! - 27 maart 2025

Kinderen ontwikkelen in interactie met hun opvoeders en met elkaar, dat is wetenschappelijk onderbouwd. Een goede interactie laat de hersenen goed ontwikkelen. In een klas maakt de leraar het verschil! De vraag die moet worden beantwoord is: Aan welke criteria moet zulke interactie voldoen?

Het verplicht ons om na te denken over de kwaliteit van de interactie, we zoomen in op:

 • De kenmerken in onze interactie met kinderen die ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Wat wederkerigheid betekent, wat het belang ervan is en hoe eraan kan worden gewerkt.
 • Hoe je met behulp van eenvoudige tips een voortdurende verbinding met kinderen kan bekomen.
 • Het belang van de eigen overtuigingen m.b.t. leren en ontwikkelen
 • De dieperliggen opvoedingsdoelen en hoe deze kunnen worden bereikt. Dit gebeurt vooral a.d.h.v. filmmateriaal.

Eenmaal je het onder de knie hebt, wordt het werken met kinderen nog veel plezanter. Waarop wachten dus?

Docent

Albert Janssen

(Oonderwijzer met praktijkervaring in het basisonderwijs, in type 3, in het Buso OV3 en in de lerarenopleiding)

 • Traject ontwikkeling van kleuters: Spelbegeleiding
 • 23 jan 2025
 • 09:00 - 15:30
 • Traject ontwikkeling van kleuters: Emotieregulering
 • 20 feb 2025
 • 09:00 - 15:30
 • Traject ontwikkeling van kleuters: Effectieve interactie
 • 27 mrt 2025
 • 09:00 - 15:30
Georganiseerd door Vormingscentrum Onderwijs
Thema

Aanbod kleuteronderwijs