Ga naar de hoofdinhoud
dots-alt

Praktijkervaring binnen onze basisopleidingen

Binnen onze hogeschool volgen studenten 2 types opleidingen: een graduaat of een professionele bachelor. Elk met hun eigen doelstellingen en praktijkervaringen. We hebben binnen onze opleidingen 2 manieren om in het werkveld praktijkervaring op te doen: 

Werkplekleren  

Werkplekleren staat voor leren op en via een reële werkplek, waarbij 3 partners - de student, de werkplek en de hogeschool, zich engageren op de competenties van de student te ontwikkelen. Werkplekleren is nieuwe aspecten van het beroep leren op de werkplek, met reële arbeidssituaties als leeromgeving. De werkplekmentor neemt hierbij een belangrijke didactische rol op.  In elke fase van de opleiding kan werkplekleren aan bod komen.  Werkplekleren is decretaal verplicht in onze graduaatsopleidingen.

Stages

Een stage is een leeractiviteit die gericht is op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is. Studenten tonen dat ze de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen in een reële arbeidssituatie. Door het uitoefenen van beroepsactiviteiten onder begeleiding van een stagementor op de stageplaats en onder begeleiding van een stagebegeleider van de hogeschool krijgen studenten de kans hun competenties verder te ontwikkelen. Op deze manier maken ze zich het denken en handelen eigen dat typisch is voor het toekomstig beroep. 

Pijl klik wit

Geef jouw werkplekken of stageplaatsen op

Surf snel naar ons stageportaal en geef aan naar welk profiel je op zoek bent. Zo zoeken wij de ideale match voor jouw bedrijf, organisatie of school. 

Informatie per opleiding

Klik hieronder voor de informatie rond werkplekleren en/of stage van de gewenste opleiding

Interesse in een stagiair uit een andere opleiding?
dots