Ga naar de hoofdinhoud

Posterbeurs bachelorproeven 2023-2024 Campus De Nayer

Doel

De komende maanden ronden de bachelorstudenten van Campus De Nayer hun opleiding af. Dit doen ze met het sluitstuk van hun opleiding: het bachelorproefproject. Eind mei dienen ze hun bachelorproefscriptie in en mid juni zullen ze hun bachelorproefproject ook presenteren en verdedigen voor een jury van docenten en externen.

Naar aanloop van die eindverdediging organiseren we op een oefenmoment voor onze studenten. Dit doen we door middel van een posterbeurs, waar alle studenten hun bachelorproef(poster) voorstellen. De bedoeling is dat studenten leren uit de vragen die bezoekers stellen (mede-bachelorproefstudenten, tweede fase studenten, alumni, docenten en personen uit het bedrijfsleven) en inspiratie opdoen bij medestudenten zodat ze hun eindpresentatie naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Waar en wanneer

 • Posterbeurs Elektromechanica, Elektronica-ICT, Electronics-ICT en Ontwerp- en Productietechnologie
  • donderdag 23 mei 2024 |¬† 16:00-19:00

  • Foyer hoofdgebouw Campus De Nayer (Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver)

  • deelname is gratis, maar inschrijven is vereist¬†en kan uiterlijk tot √©√©n week voor het event

  • het specifieke programma vind je hier

 • Posterbeurs Autotechnologie en Automotive Technology
  • vrijdag 7 juni 2024 | 15:00-19:00
  • Autotechnologisch Centrum (ATC) op¬†Campus De Nayer (Jan De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver)
  • deelname is gratis, maar inschrijven is vereist¬†en kan uiterlijk tot √©√©n week voor het event
  • het specifieke programma vind je hier

Extra redenen om naar de beurs te komen

 • 140 innovatieve projecten waar je als √©√©n van de eersten kennis mee kan maken
 • een kans om (oud)studenten, (oud)docenten en mensen uit het werkveld te ontmoeten
 • een netwerkreceptie na afloop van de beurs

Informatie over het bachelorproefproject 2024-2025

Situering

Tijdens het laatste semester van hun opleiding werken de studenten van de opleidingen technologie aan hun bachelorproef. Dit wordt gecombineerd met een stage bij voorkeur in een bedrijf.¬†Op deze manier proberen wij een feilloze overgang te cre√ęren van een schoolse situatie naar de bedrijfswereld.

Opleidingen technologie Campus De Nayer

 • Autotechnologie
 • Elektromechanica
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
 • Elektronica-ICT
  • Elektronica
  • ICT
 • Ontwerp-¬†en Productietechnologie
 • Automotive Technology (Engelstalig)
 • Electronics-ICT (Engelstalig)
  • Electronics
  • ICT

Wat omvat een bachelorproef?

De bachelorproef is een project dat in een tijdspanne één semester uitgewerkt wordt door een afstuderende (professionele) bachelor.

Het niveau van dit project, komt overeen met het niveau van een project dat normaal aan een beginnende werknemer, niveau professionele bachelor, in een bedrijf (of onderzoeksgroep) toevertrouwd wordt, eventueel na de inwerkingsperiode. Met dit verschil dat de student deze opdracht uitvoert onder begeleiding van een persoon binnen het bedrijf (of de onderzoeksgroep), de bedrijfspromotor. De bedrijfspromotor staat in voor de aansturing van de student en kan tips en advies geven over de aanpak van het project. Feedback hierover wordt op regelmatige tijdstippen uitgewisseld met de hogeschoolpromotor die dezelfde taak binnen de hogeschool op zich neemt.

Afhankelijk van de grootte van het project kan de bachelorproef door één of maximum twee studenten uitgevoerd worden.

Bij de omschrijving van de opdracht dient rekening gehouden te worden met de meetbaarheid van het eindresultaat. Duidelijk omschreven doelstellingen vergemakkelijken een correcte evaluatie van het project.

Praktisch

Hoe kan je als bedrijf zelf een bachelorproefvoorstel doen?

Bedrijven kunnen hier hun voorstel voor een bachelorproef ingeven.

Begeleiding
 • De student krijgt twee promotoren toegewezen, √©√©n uit de hogeschool (hogeschoolpromotor) en de begeleider vanuit het bedrijf waar de stage doorgaat (bedrijfspromotor). De studenten zijn verplicht op regelmatige basis contact te onderhouden met twee promotoren en verslag uit te brengen bij de twee promotoren.
 • Tijdens de eerste 6 weken worden twee sessies ingericht rond het schrijven van de scriptie en de presentatie van de scriptie. Tijdens die sessies worden de studenten op de campus verwacht.
 • Na 6 weken is een tussentijdse presentatie (evaluatie) voorzien, de bedrijfspromotor wordt hierop uitgenodigd.

Alle modaliteiten m.b.t. begeleiding en feedbackmomenten liggen vast in ons reglement (Nederlandstalig of Engelstalig).

Timing voor bachelorproeven academiejaar 2024-2025
Bachelorproef uitgevoerd tijdens het eerste semester
 • 11.09.2024: Uiterste datum indienen bachelorproefvoorstel door student 1e semester
 • week van 16.09.2024: Inleveren¬†ondertekenend stagecontract
 • 16.09.2024: Start bachelorproef 1e semester
 • week van 21.10.2024: Tussentijdse presentatie met evaluatiecommissie 1e semester
 • 06.01.2025: Inleveren scriptie 1e semester
 • 24.01.2025: Verdediging bachelorproef
Bachelorproef uitgevoerd tijdens het tweede semester (regulier en dus meest voorkomend)
 • 03.11.2024: Uiterste datum indienen bachelorproefvoorstel door student 2e semester
 • 20.12.2024: Inleveren ondertekenend stagecontract
 • 10.02.2025: Start bachelorproef 2e semester
 • week van 24.03.2025: Tussentijdse presentatie met evaluatiecommissie 2e semester
 • 21.05.2025: Inleveren scriptie 2e semester
 • 22.05.2025: Posterbeurs bachelorproeven 2e semester
 • week van 16.06.2025: Verdediging bachelorproef

Contact 

Thomas More | More Technologie en ICT 
Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 | 2860 Sint-Katelijne-Waver | Belgi√ę
Tel. + 32 (0)15 31 69 44