Ga naar de hoofdinhoud

Iedereen mee!

Het Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn bouwt als multidisciplinair centrum mee aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Daarvoor voeren we praktijkgericht onderzoek, vertalen we theoretische inzichten in methodieken en tools voor het werkveld, zetten we in op brede kennisdeling naar de samenleving en ondersteunen we beleidsvoerders met wetenschappelijke adviezen. 

Dat doen we in drie expertisedomeinen. De voorbije jaren bouwden we een unieke expertise op met de Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Hiermee berekenen we hoeveel inkomen een gezin nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. In het domein Armoede richten we onze blik op de beleidsinitiatieven die nodig zijn om de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. In het domein Geld en Gedrag focussen we op financieel gedrag en zoeken we uit hoe we dat kunnen versterken. Daarbij richten we ons op de consument en professionals in budget- en schuldhulpverlening.

Grote stap dichter bij menswaardig inkomen voor iedereen

REMI wordt uitgerold

De federale regering maakt in 2023 en 2024 telkens 35 miljoen euro vrij om onze REMI-tool uit te rollen naar lokale besturen in heel België én om OCMW's te ondersteunen in het geven van aanvullende financiële steun.

Lees meer
glitch

In de kijker

Groep studenten zitten buiten op trappen voor school

Hoeveel kost een student dit jaar

Elk jaar berekenen we de som van alle kosten waarmee kot- en pendelstudenten te maken krijgen. Het gaat om strikte studiekosten zoals inschrijvingsgeld, de aankoop van cursussen, ICT-kosten en uitgaven tijdens stages of studiereizen. Ook ruimere studiekosten, zoals verplaatsingen naar de campus, de huur en de inrichting van een studentenkamer, zitten mee in de berekening. De onderzoekers maken tot slot ook een schatting van de leefkosten. Lees het artikel van De Standaard.

Nieuwe armoedebarometer: armoede stagneert, maar verdiept en verbreedt

Decenniumdoelen analyseert elk jaar de armoedecijfers. Het aantal mensen onder de armoededrempel stagneerde in 2022 (circa 510.000 Vlamingen), maar tegelijk werd de armoedekloof dieper. Tegelijk is er een grote groep (een half miljoen) mensen die flirt met de armoededrempel.  Een van de maatregelen die Decenniumdoelen voorstelt is om alle inkomens boven de armoedegrens te tillen. Ze stellen voor om gebruik te maken van referentiebudgetten via de REMI-tool om te tonen waar de sociale minima nog tekort schieten om mensen een waardig leven te laten leiden.

Marieke Frederickx

Science meets parliament

De Jonge Academie wil bouwen aan wederzijds begrip en vertrouwen tussen wetenschap en politiek. Daarom organiseren ze het uitwisselingsprogramma “Science meets Parliament”. Hierbij lopen 23 wetenschappers een dag mee met een politicus, en omgekeerd. Onze onderzoekster Marieke Frederickx werd gekoppeld aan Stephanie D’Hose (Senaatsvoorzitter en Vlaams Parlementslid voor Open Vld). Tijdens het uitwisselingsprogramma leren ze elkaars werk beter kennen.

Nele Peeters

Iedereen kan in schulden terechtkomen

Interview van Sociaal.Net met onderzoekster Nele Peeters. Veel mensen kampen met schulden. Toch hebben we amper concrete cijfers of doortastend effectonderzoek. Dat zet een rem op een goede aanpak. Onderzoeker Nele Peeters volgt al tien jaar lang alles wat met schulden en armoede te maken heeft: “Het optrekken van minimuminkomens is cruciaal.”

dots-alt

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Inschrijven