Ga naar de hoofdinhoud

Iedereen mee!

Het Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn bouwt als multidisciplinair centrum mee aan een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Daarvoor voeren we praktijkgericht onderzoek, vertalen we theoretische inzichten in methodieken en tools voor het werkveld, zetten we in op brede kennisdeling naar de samenleving en ondersteunen we beleidsvoerders met wetenschappelijke adviezen. 

Dat doen we in drie expertisedomeinen. De voorbije jaren bouwden we een unieke expertise op met de Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Hiermee berekenen we hoeveel inkomen een gezin nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden. In het domein Armoede richten we onze blik op de beleidsinitiatieven die nodig zijn om de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. In het domein Geld en Gedrag focussen we op financieel gedrag en zoeken we uit hoe we dat kunnen versterken. Daarbij richten we ons op de consument en professionals in budget- en schuldhulpverlening.

Grote stap dichter bij menswaardig inkomen voor iedereen

REMI wordt uitgerold

De federale regering maakt in 2023 en 2024 telkens 35 miljoen euro vrij om onze REMI-tool uit te rollen naar lokale besturen in heel België én om OCMW's te ondersteunen in het geven van aanvullende financiële steun.

Lees meer
glitch

In de kijker

Opkomst onder de loep!

Ontdek hoe de unieke aanpak van Opkomst in Mechelen succes boekt in de preventie van kinderarmoede. Met meer dan 300 gezinnen ondersteund en begeleid, toont het recente impactonderzoek de effectiviteit van deze aanpak aan. Opkomst richt zich op het bieden van een optimale hechting tussen kind en ouder tijdens de eerste duizend dagen. Door een breed en vraaggericht beleid, met focus op huisvesting, babywelzijn en outreachend handelen, maakt Opkomst het verschil. Daarnaast richt Opkomst+ zich specifiek op jongvolwassen alleenstaande moeders, met intensieve begeleiding van geboorte tot kleuterschool. Lees meer op onze projectpagina.

Kan je menswaardig leven met een minimuminkomen in België?

In Knack verscheen deze week een artikel over ons onderzoek naar de doeltreffendheid van de minimuminkomens in België. De minimumuitkeringen volstaan vaak niet om menswaardig van te leven. Een voltijdse baan biedt in veel gevallen een aanzienlijke financiële vooruitgang maar de kosten van bijvoorbeeld kinderopvang en transport moeten ook worden overwogen. In het artikel pleiten de onderzoekers om te streven naar een beleid dat niet alleen werk stimuleert, maar ook zorgt voor een menswaardig bestaan voor alle gezinnen.

Persoon zit aan laptop en houdt betaalkaart vast om onlinebetaling uit te voeren

Ondernemers liggen wakker van geld

Meer dan de helft van de Vlaamse ondernemers ervaart (bijna) altijd geldzorgen, de helft zegt onvoldoende inkomen te hebben, en meer dan de helft heeft onvoldoende financiële stabiliteit of spaargeld. Zorgen die zwaar doorwegen op het welzijn en het gemoed van de ondernemers.

De resultaten van de bevraging die we dit najaar organiseerden met de Vrije Universiteit Brussel zijn opmerkelijk en zetten aan tot actie. Samen met de partners van ons VLAIO-project Minder geldstress, meer welzijn op het werk zetten we de komende maanden onze schouders onder een preventief en curatief aanbod voor ondernemers.

Nieuwe armoedebarometer: armoede stagneert, maar verdiept en verbreedt

Decenniumdoelen analyseert elk jaar de armoedecijfers. Het aantal mensen onder de armoededrempel stagneerde in 2022 (circa 510.000 Vlamingen), maar tegelijk werd de armoedekloof dieper. Tegelijk is er een grote groep (een half miljoen) mensen die flirt met de armoededrempel.  Een van de maatregelen die Decenniumdoelen voorstelt is om alle inkomens boven de armoedegrens te tillen. Ze stellen voor om gebruik te maken van referentiebudgetten via de REMI-tool om te tonen waar de sociale minima nog tekort schieten om mensen een waardig leven te laten leiden.

dots-alt

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Inschrijven