Ga naar de hoofdinhoud

Armoede

Armoede en maatschappelijke participatie

Streven naar een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen

Armoede is een tekort aan financiële middelen om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren. Door armoede raken mensen verstrikt in een web van sociale uitsluitingen op andere levensdomeinen zoals huisvesting, onderwijs, sociale relaties, mobiliteit of gezondheid.

De gevolgen die je met het blote oog kan zien, worden ook wel de buitenkant van armoede genoemd. Maar armoede gaat ook over de binnenkant, over gevoelens, gedrag en gedachten. Dit zijn onzichtbare gevolgen die een grote impact hebben omdat ze het onmogelijk maken om op eigen initiatief te kunnen ontsnappen uit armoede.

Waarom is ontsnappen uit armoede zo moeilijk?

Hoewel armoede meer is dan een inkomenstekort kunnen we het belang van een menswaardig inkomen niet genoeg benadrukken. Moeten rondkomen met (te) weinig geld leidt tot chronische stress, schaarste en fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Dat alles heeft op zijn beurt dan weer een negatieve impact op ons denkvermogen. Daardoor is het moeilijker om bijvoorbeeld impulsen te beheersen en vooruit te plannen.

Op deze manier belanden mensen in armoede vaak in een vicieuze cirkel die ze heel moeilijk op eigen houtje kunnen doorbreken.

Rij dominosteentjes, met een aankomende vinger die het eerste steentje gaat omduwen

Armoede voorkomen en bestrijden

Wat moet er dan gebeuren om armoede te bestrijden of liever nog, te voorkomen? Volgens ons begint effectieve armoedebestrijding met de garantie op een menswaardig inkomen maar moet beleid zich richten op alle levensdomeinen en moeten alle beleidsniveaus hiervoor samenwerken.

Daarom ondersteunen we de verschillende overheden bij het opzetten van effectieve beleidsmaatregelen. We geloven daarbij dat élk beleidsniveau een belangrijke rol speelt en dat pas door het samenwerken vooruitgang kan worden geboekt.

Lokale overheden ondersteunen we bij het opzetten van een lokaal sociaal beleid. Voor de Vlaamse overheid ontwikkelden we beleidsindicatoren om armoede te monitoren en voor het federale niveau brengen we de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in kaart. Daarnaast ontwikkelen en evalueren we werkbare instrumenten en methodieken die hulpverleners en beleidsvoerders kunnen inzetten om armoede te voorkomen en te bestrijden.

Wegwijzers naar verschillende richtingen, tegen een achtergrond van een kleurrijke zonsondergang

Impact realiseren  

We geloven sterk in impact creëren en impact zichtbaar maken. Daarom ontwikkelden we de Sociale Balans, een tool waarmee je leefsituaties van personen en gezinnen in kaart kan brengen én opvolgen. Met de Sociale Balans analyseren hulpverlener en cliënt samen de huidige leefsituatie en bepalen ze samen aan welke levensdomeinen er prioritair gewerkt moet worden. Dat helpt om doelstellingen te formuleren en doelgerichte hulpverlening in te zetten. Met de Sociale Balans stimuleren we een integrale, stress-sensitieve en doelgerichte hulpverlening. 

Voor sociaal werkers die op zoek zijn naar méér ontwikkelen we een opleidingstraject dat hen alle kneepjes van impactevaluatie leert. Zo kunnen ze zelf aan de slag gaan om de impact van hun organisatie te evalueren. Met die resultaten kunnen ze hun werking verbeteren en nog meer impact creëren.

Scherp vooraan een hand met daarin een dartpijl, onscherp op de achtergrond een felbelicht dartbord.
checkered

Lees meer over armoede

Klik door naar onze publicaties

Tools Armoede

Projecten Armoede