Ga naar de hoofdinhoud
Armoede

Zij aan zij tegen kinderarmoede

Bouwen aan een gezinsvriendelijk Olen

In opdracht van gemeente Olen

Datum

Van tot

Participatie kwetsbare gezinnen 

Armoede is een onrecht. Daarom wilde lokaal bestuur Olen de strijd aangaan met kinderarmoede en te bouwen aan gezinsvriendelijk Olen. In dit project begeleidden we Olen in het bedenken, opzetten en uitvoeren van acties en maatregelen die de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen mogelijk maken. Gelijktijdig richtten we een overlegstructuur op waarbinnen op ge√Įntegreerde wijze een lokaal sociaal beleid met het oog op kwetsbare gezinnen kan worden vormgegeven, opgevolgd en ge√ęvalueerd.¬†¬†

Het traject wordt breed gedragen: medewerkers van het lokaal bestuur, welzijnsorganisaties die actief zijn in Olen en kwetsbare ouders.  

Gedragen doelstellingen en acties 

In aanloop van de start vroegen we aan alle welzijnsactoren actief in Olen welke bestaande acties en maatregelen bijdragen tot de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen. Daarnaast verzamelden we indicatoren over maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale uitsluiting en brachten we de omvang van de problematiek en doelgroepen in kaart.  

We organiseerden een vormingsmoment voor de bestuursverantwoordelijken van het lokaal bestuur, de medewerkers van het Sociaal Huis en alle partners in het Olense Huis van het Kind over wat gezinnen met kinderen nodig hebben om volwaardig te participeren aan de samenleving. Daarna stelden we een stuurgroep samen die de krachtlijnen van het Olense gezinsbeleid uittekende en de prioriteiten definieerde. Binnen dit kader gingen werkgroepen aan de slag om concrete acties en maatregelen op te zetten.  

Tot die stuurgroep en werkgroepen hoorden de lokale overheid, diverse partners uit het werkveld en een grote groep ouders met een beperkt inkomen. Het traject leidde tot een reeks doelstellingen en acties in de vorm van een actieplan dat ge√Įntegreerd werd in de meerjarenplanning.¬†¬†

Onderzoeker