Ga naar de hoofdinhoud

Studeren op maat

Ben je top(e-)sporter of kunstenaar? Studeer je met een functiebeperking? Combineer je werken en studeren, ben je mantelzorger, anderstalig, of studentenvertegenwoordiger? Om iedereen evenveel kansen te geven op een succesvolle studie, kan je rekenen op heel wat faciliteiten voor lessen, stages of examens.  De inclusiecoördinator van jouw opleiding bekijkt samen met jou wat mogelijk is.

Als je al student bent, kan je hierover ook meer info vinden op het studentenportaal.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust.

Medewerker Studentenvoorzieningen

Liesbeth Huybens