Ga naar de hoofdinhoud

Stappenplan om faciliteiten aan te vragen

1 Je kijkt na of je voldoet aan de minimumvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor faciliteiten moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

 • Je levert artistieke prestaties in opdracht, hetzij als zelfstandige, hetzij als ondernemer.
 • Je beschikt over een kunstenaarsstatuut (visum kunstenaar of kunstenaarskaart).
 • Je kan aan de hand van een portfolio aantonen dat je op hoog niveau bezig bent¬†met een culturele activiteit gedurende het academiejaar.¬†

OF

 • Je kan een management- of samenwerkingsovereenkomst voorleggen met een professionele artistieke partner.
 • Je kan aan de hand van een portfolio aantonen dat je op hoog niveau bezig bent met een culturele activiteit gedurende het academiejaar.

 2 Je vult het online aanvraagformulier in

Je vult het aanvraagformulier in uiterlijk één maand voor je bepaalde faciliteiten nodig hebt.

3 De cultuurcoördinator neemt met jou contact op om het dossier te bespreken 

 • Elke aanvraag wordt op maat bekeken.
 • Op basis van de aanvraag en het gesprek kan de cultuurco√∂rdinator de student-kunstenaar erkennen.
 • De cultuurco√∂rdinator formuleert¬†een advies met betrekking tot de faciliteiten die nuttig zijn om de kunstbeoefening √©n de studie te combineren.
 • Bezorg aan de cultuurco√∂rdinator een portfolio waarmee je de kwaliteit en het belang van je werk aantoont of neem deze portfolio mee naar het gesprek.¬†

4 De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten

 • De cultuurco√∂rdinator bezorgt een advies aan het hoofd van de opleiding.¬†
 • De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten en communiceert hierover met de student.
dots