Ga naar de hoofdinhoud

intern meldpunt voor klokkenluiders

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in de tijd.

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden van de hogeschool, maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruikmaken. 


Extern meldpunt voor klokkenluiders