Ga naar de hoofdinhoud

Individuele faciliteiten

Een faciliteit gaat over ondersteuning die geboden wordt, een tegemoetkoming, op basis van een gegronde reden. In jouw situatie wil dit zeggen dat de opleiding bekijkt of bepaalde afspraken aangepast moeten/kunnen worden zodat je de opleiding eenvoudiger met je mantelzorger-zijn kan combineren. Het gaat dus over individuele, op maat gemaakte afspraken.

Stel dat je met de basisafspraken van je opleiding (hierin zitten ook inclusieve faciliteiten, dit zijn faciliteiten die je krijgt zonder dit formulier in te dienen) voldoende ondersteuning hebt om je opleiding met het mantelzorger-zijn te combineren, dan moet je dit formulier niet invullen. Het mag natuurlijk als je je mantelzorger-zijn gewoon wil melden.

Let op: de aanvraag garandeert niet dat je (alle) gevraagde individuele faciliteiten krijgt. Ook niet als je arts aangeeft dat deze faciliteiten nodig zijn.

Stappenplan om faciliteiten aan te vragen

1 Je voldoet aan alle criteria

  • Je biedt thuis bijzondere ondersteuning aan een familielid, buur, vriend ...
  • De persoon die je ondersteunt, is een zorgbehoevend iemand en bevindt zich in een uitzonderlijke situatie.
    • Er wordt meer dan de gebruikelijke zorg geboden omwille van ziekte, functiebeperking of psychische moeilijkheden.
  • De zorgbehoevende moet iemand uit jouw directe omgeving zijn en met wie je een affectieve band hebt.
  • Deze extra specifieke hulp wordt gedurende minstens 15 uur per week geboden.¬†
  • De bijstand en de hulp worden niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekt.

2 Aanvraagformulier indienen

Je vult het aanvraagformulier in. Hou er rekening mee dat we tot 4 weken nodig hebben om jouw aanvraag te behandelen.

3 Inclusiecoördinator neemt contact op

De inclusiecoördinator neemt contact op met jou om je vraag te bespreken. Elke aanvraag wordt op maat bekeken. Op basis van de aanvraag, zal de inclusiecoördinator je uitnodigen voor een gesprek en jou een formulier geven dat de behandelend arts van de zorgbehoevende dient in te vullen. Op basis van dit formulier, je aanvraag en het gesprek met de inclusiecoördinator kan de inclusiecoördinator je erkennen als student-mantelzorger.

4 Toekenning faciliteiten

De opleidingsmanager beslist over de toekenning van de faciliteiten. De inclusiecoördinator formuleert een advies met betrekking tot de faciliteiten die voor jou nodig zijn. Op basis daarvan kan in overleg met jouw opleidingsmanager beslist worden om je faciliteiten toe te kennen. De inclusiecoördinator informeert je over de duur van deze faciliteiten: ofwel blijvend of voor één academiejaar.

dots

Vul het aanvraagformulier in

Formulier raadplegen