Ga naar de hoofdinhoud
Armoede

GO-team

Onderzoek naar de werking en resultaten van het GezinsOndersteuningsteam in Mechelen

In opdracht van stad Mechelen

Datum

Van tot

Gezinnen in moeilijkheden

Het intensief en integraal ondersteunen van gezinnen met kinderen die omwille van een veelheid aan problemen de band met de samenleving hebben moeten lossen, is de basisopdracht van het Mechelse Gezinsondersteuningsteam, ook wel Go-team genoemd. Het Go-team werd opgericht in september 2014. Geschokt door de ernstige moeilijkheden waarmee sommige Mechelse gezinnen te kampen hebben, gaf het stadsbestuur ‘carte blanche’ aan het OCMW en de afdeling ‘Jeugd- en gezinsgebonden politiezorg’ van de politiezone Mechelen-Willebroek om, over de muren van hun departementen heen, de handen in elkaar te slaan en gezinnen in grote moeilijkheden op te sporen en resultaatsgericht te begeleiden. Aan CEBUD werd gevraagd om de werking, de organisatie en de impact van het Go-team onder de loep te nemen.

Aanklampend, intensief, integraal en krachtengericht

Het Go-team werkt vraaggericht: gezinnen die worden geconfronteerd met zware problemen op veel verschillende levensdomeinen worden, na hun akkoord, naar het Go-team doorverwezen door de politie, Kind & Gezin en het Mechelse basisonderwijs. Sinds 2014 werden zo respectievelijk 35, 20 en 67 gezinnen aangemeld. Een lage caseload en beperkte administratieve maken dat de gezinsbegeleiders ruimte hebben om resultaatgericht aan de slag te gaan met de gezinnen. Hun aanpak kenmerkt zich door aanklampend, intensief, integraal en krachtengericht te werken met veel aandacht voor de autonomie van de gezinnen,. Hierdoor slagen gezinnen die al veel tegenslagen hebben doorgemaakt om kleine stappen voorwaarts zetten en langzamerhand het vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij herstellen.

Resultaten

Uit de analyse van de dossiers blijkt deze aanpak vruchten af te werpen. Bijna alle gezinnen zagen na een periode van begeleiding door het Go-team hun leefsituatie verbeteren en voor de helft van de gezinnen kon er een vooruitgang in drie of meer levensdomeinen worden vastgesteld. De gezinnen schreven dit in grote mate toe aan de aanklampende, oplossingsgerichte aanpak van de gezinsondersteuner. Vooral gezinnen die bij aanvang van de begeleiding minder problemen ervoeren op het vlak van inkomen en schulden gingen er na een periode van begeleiding door het Go-team sterker op vooruit gingen in vergelijking met gezinnen die op deze domeinen veel moeilijkheden hadden. Met andere woorden, zolang structurele maatschappelijke problemen zoals een inadequate minimuminkomensbescherming, te lage beslaggrenzen of te hoge huisvestingskosten niet worden opgelost, kunnen competente, goed ondersteunde en methodisch werkende hulpverleners onvoldoende vooruitgang boeken.

Een andere belangrijke vaststelling die uit dit onderzoek naar voren komt is dat een open en versterkte samenwerking met de politie, de lagere scholen en Kind & Gezin zijn vruchten heeft afgeworpen. Het faciliteert een integrale hulpverleningsaanpak aan kwetsbare gezinnen en de structurele samenwerking tussen het Go-team en de dienst ‘Jeugd en Gezin’ zorgde voor een aanzienlijke ‘return on investment’ door de verminderde interventies, pv’s en kantschriften.

  Lees de publicatie GO tegen gezinsarmoede. 

Bekijk hier in een oogopslag de resultaten van de analyse

download icoon
Poster Resultaten Go Team.pdf
.pdf
Download

Onderzoeker

Onderzoeksmanager

Bérénice Storms

Dr. in de sociale wetenschappen, onderzoeksmanager Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn