Overslaan en naar de inhoud gaan

GO tegen gezinsarmoede

Boek

 

GO staat voor het Mechelse team van GezinsOndersteuning. CEBUD bracht de resultaten en de methodiek van het GO-team in kaart en beschreef deze in de publicatie 'GO tegen gezinsarmoede'.

 

Wat

Boek over de werking van het Mechelse GO-team

Prijs

Gratis downloaden

Lees meer over het GO-team

Gezinsondersteuning

In september 2014 werd het GO-team opgericht in Mechelen. GO staat voor gezinsondersteuning. De taak van dit team is om gezinnen met kinderen die omwille van een veelheid aan problemen de band met de samenleving hebben moeten lossen integraal en intensief te ondersteunen.

​Het stadsbestuur gaf 'carte blanche' aan twee ambtenaren om op zoek te gaan naar een manier om intensieve en generalistische hulp te bieden aan gezinnen met kinderen zodat in Mechelen Kinderstad geen enkel kind wordt achtergelaten. Deze ambtenaren waren Mathias Vaes, departementshoofd Sociale Zaken van het Sociaal Huis Mechelen, en Peggy Bischop, afdelingshoofd Jeugd en Gezin van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Impact

De ademruimte die het team krijgt om sociaal werk 'pur sang' te voeren, loont: bijna alle 122 gezinnen die door het team intensief en integraal worden begeleid, zien hun leefsituatie verbeteren.

​​Mechelen is ambitieus: "Het nieuwe stadsbestuur formuleerde in zijn bestuursakkoord ook de ambitie om tegen het einde van de bestuursperiode de gezinsarmoede te halveren. “In het najaar willen we een plan klaar hebben. De beste delen van de Go-werking nemen we zeker mee. Dat wordt de ruggengraat van ons plan”, besluit Bart Somers."

Download hier: Go tegen gezinsarmoede

download icoon
Go tegen gezinsarmoede.pdf
.pdf
Download