Ga naar de hoofdinhoud
Armoede

Impact in kaart

Kinderarmoede effectief bestrijden door resultaatsgericht werken en zelfevaluatie

In opdracht van Koning Boudewijnstichting
In samenwerking met Anders Annelies

Datum

Van tot

Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat we een verschil maken met het werk dat we doen. Je buikgevoel zegt dat en je ziet positieve veranderingen bij de doelgroep waarmee je werkt. Maar klopt dat wel? Heb je zekerheid over je impact en op wie je een impact hebt? Een impactmeting helpt je om dat in kaart te brengen en om zichtbaar te maken dat wat je doet ook echt werkt. 

De Koning Boudewijnstichting, het Agentschap Opgroeien, Anders Annelies en 38 praktijkorganisaties ontwikkelden binnen het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ daarom een stappenplan voor zelfevaluatie.  Zelfevaluatie is een cyclus. Je monitort de werking van je eigen organisatie en je meet de impact door die werking goed te evalueren. Zo ontdek je wat goed gaat en wat meer aandacht verdient.

Wat je zelf doet, doe je (meestal) beter 

Zélf de kwaliteit van je dienstverlening beoordelen, zorgt voor meer betrokkenheid en engagement. Bovendien is zelfevaluatie voor de meeste organisaties haalbaar en sluit het externe evaluaties niet uit. Omdat we geloven in de kracht en meerwaarde van zelfevaluatie rollen we de komende jaren het bestaande stappenplan verder uit. 

Wil jij ook jouw impact vergroten door zelfevaluatie? 

Daarom ontwikkelen we samen met de Koning Boudewijnstichting en Anders Annelies een train-the-trainer. In 2022 en 2023 testen we deze training eerst uit, zodat we in de tweede helft van 2023 all the way kunnen gaan. We leiden eerst twee keer vijftien enthousiaste collega's op. Mensen die elke dag in de weer zijn om kinderarmoede te bestrijden en om de maatschappelijke participatie van kinderen te bevorderen. Van hen maken we experten in zelfevaluatie en resultaatsgericht werken. Experten die nadien de verworven kennis kunnen verspreiden in hun netwerk. Zo beïnvloeden we elkaar en maken we van zelfevaluatie en resultaatsgericht werken een evidentie.  Heb jij zin om mee te doen? Je ontdekt alle informatie en voorwaarden in onze opleidingsbrochure.

Ga zelf aan de slag met het stappenplan voor zelfevaluatie

Onderzoekers

Onderzoeker

Alexander Exelmans

Master en professioneel bachelor in Sociaal Werk. Onderzoeker in de lijnen ‘Armoede’ en ‘Geld & Gedrag’. Geboeid door menswaardige inkomens, financieel welzijn en het versterken van sociaal werk praktijken.

Onderzoeker

Nele Peeters

Dr. in de sociale wetenschappen. Trekker van de lijn Geld & Gedrag. Geboeid door financiële redzaamheid en budget- en schuldhulpverlening.

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.