Ga naar de hoofdinhoud
Armoede

Opkomst onder de loep

Een onderzoek naar de impact van de Mechelse methodiek in het ondersteunen van aanstaande ouders.

In opdracht van stad Mechelen

Datum

Van tot

Ondersteuning voor mama’s

Aanstaande ouders in kwetsbare situaties kunnen sinds 2020 in Mechelen terecht bij Opkomst. Daar vinden ze niet alleen een luisterend oor, maar ook een team van deskundigen dat hen verder helpt. De maatschappelijk werkers, gezinsbegeleidster en vroedvrouw van Opkomst gaan mee op zoek naar gepaste antwoorden en bieden begeleiding op maat. Dit multidisciplinair team ondersteunt ouders tijdens de zwangerschap en tot zes maanden na de geboorte.

Om ervoor te zorgen dat de aanstaande ouders in contact komen met Opkomst als ze daar nood aan hebben, zette stad Mechelen al een aanspreekpunt op. Eerstelijnspartners zoals Kind & Gezin, het Wijkgezondheidscentrum, ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwen, Steunpunt Asiel & Migratie of armoedeorganisaties kunnen via dit aanspreekpunt makkelijk en snel de nodige steun inroepen. Die steun kan gaan van praktische hulp bij administratieve vragen tot intensieve gezinsbegeleiding.

Opkomst+

Voor sommige vrouwen of gezinnen bleek er een nood aan een intensievere en langdurigere begeleiding. Daarom riep het Sociaal Huis met subsidiemiddelen van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting een nieuw project in het leven: Opkomst+. Die werking richt zich op aanstaande ouders die in een zeer kwetsbare positie leven. Vaak zijn dat jonge alleenstaande mama’s die een langdurige en intensieve ondersteuning vragen. Opkomst+ kan daarom worden ingezet van voor de geboorte tot aan de eerste schooldag van het kindje. Daarbij staan de ontwikkelingskansen van het kind voorop en wordt er aandacht gegeven aan de mama die zelf vaak nog in de overgang zit van adolescentie naar volwassenheid.

Evalueren

Aan CEBUD werd gevraagd om de werking, de organisatie en de impact van Opkomst onder de loep te nemen. De werking, organisatie en behaalde resultaten van beide werkingen zullen worden beschreven aan de hand van interviews met de maatschappelijk werkers, de moeders en met bevoorrechte partners en door middel van de analyse van geregistreerde data. Vragen die we willen beantwoorden, zijn bijvoorbeeld: wie doet wat, wanneer, op welke wijze, met welke middelen en met welk resultaat? Wat zien alle betrokken veranderen op korte en op lange termijn? Wat werkt of werkt niet? Onder welke voorwaarden? Welke hindernissen en drempels spelen er?

dots
Download het gratis boek op de website van stad Mechelen.
Publicatie
20240220_Opkomst rapport_DEF.pdf
.pdf
Download
20240416_Brochure Opkomst samenvatting.pdf
.pdf
Download
Presentatie CEBUD_Opkomst.pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Heleen Delanghe

Heleen studeerde sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Ze focust zich op referentiebudgetten, minimuminkomensbescherming en sociaal beleid.

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.

Onderzoeksmanager

Bérénice Storms

Dr. in de sociale wetenschappen, onderzoeksmanager Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn