Ga naar de hoofdinhoud
Armoede

Een goede gezondheid voor ieder kind

Gefinancierd door de Nationale Loterij

Datum

Van tot

Gezondheid en armoede

In 2011 leefde 5% van de Vlaamse 3- tot 5-jarigen in een gezin dat gezondheidszorgen moet uitstellen omwille van financiĆ«le redenen. Deze vaststelling noopt tot ingrijpen. Kinderarmoede heeft immers een aanzienlijke impact op lange termijn. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien beĆÆnvloeden hun fysieke en mentale gezondheidstoestand wanneer ze volwassen zijn. Bovendien is ingrijpen op jonge leeftijd meer kosteneffectief dan interveniĆ«ren op latere leeftijd.

ā€‹We sporen in dit project kinderen met gezondheidsrisicoā€™s in kwetsbare gezinnen proactief op en pakken armoedegerelateerde gezondheidsproblemen bij kinderen effectief aan via een verregaande intersectorale samenwerking tussen CLB en OCMW.Ā 

Samenwerken loont

De interventie is erop gericht de financiƫle drempels voor gezondheidsinterventies in gezinnen met een beperkt inkomen weg te nemen. De modaliteiten van de interventie zijn geƫnt op een Nederlands interventiemodel en zullen worden uitgetest binnen een Vlaamse context en eventueel verder worden aangepast. De interventie richt zich op gezinnen met kinderen in de tweede kleuterklas van een stedelijke of vrije basisschool. Het CLB nodigt ieder jaar deze kinderen en hun ouders uit voor een preventief medisch onderzoek.

In dit project engageert CLB Kempen zich om bij dit medisch onderzoek bijzondere aandacht te schenken aan de gezondheidsproblemen en de gezondheidsrisicoā€™s van kinderen in gezinnen met een beperkt inkomen door ten eerste systematisch op zoek te gaan naar deze kinderen en ten tweede door bij de diagnostisering van gezondheidsproblemen expliciet aandacht te schenken aan de financiĆ«le drempels die een effectieve oplossing in de weg kunnen staan. Voor gezinnen die aldus worden geselecteerd, engageert het Sociaal Huis Geel zich om, indien zij dit wensen effectieve financiĆ«le ondersteuning te geven voor de noodzakelijke of gewenste gezondheidsinterventie.

Ontdek Een goede gezondheid voor ieder kind. Draaiboek voor het OCMW en CLB om samen te werken.Ā 

download icoon
Draaiboek Een goede gezondheid voor ieder kind.pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.