Ga naar de hoofdinhoud

Sociale balans

Tool voor integrale en stress-sensitieve hulpverlening

 

De Sociale Balans is een tool waarmee maatschappelijk werkers de leefsituaties van individuen en gezinnen in kaart kunnen brengen en opvolgen.

Wat

Webapplicatie voor hulp- en dienstverleners

Prijs

Gratis

Vraag je licentie aan

Door en voor het werkveld

Op vraag van en in samenwerking met Neteland (intergemeentelijke samenwerking tussen zeven OCMW’s) ontwikkelde CEBUD de Sociale Balans. De Sociale Balans is een tool waarmee je leefsituaties in kaart kan brengen en opvolgen. Om een GPMI op te stellen en doelstellingen te formuleren op maat van de cliënt is het aangewezen om te vertrekken vanuit een kwaliteitsvolle analyse van diens huidige leefsituatie. De Sociale Balans is hiervoor een goede tool. Hulpverlener en hulpvrager geven samen een score aan verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.

Maatwerk

​De Sociale Balans is niet alleen in het kader van het GPMI een bruikbaar diagnose-instrument, maar het kan nuttig worden ingezet in de ruimere dienstverlening. Het toont namelijk in één oogopslag op welke domeinen er zich uitdagingen én verbeteringen voordoen. Verder laat het instrument maatwerk toe en is het eenvoudig hanteerbaar.

​Voor lokale besturen is het daarnaast ook interessant omdat analyses op een hogerliggend niveau toelaten om problemen in de eigen gemeente in kaart te brengen. Dit stimuleert een proactief en preventief beleid. Verder maakt de tool de resultaten van je inspanningen in hulp- en dienstverlening zichtbaar.

Download hier de gebruikersgids

download icoon
Sociale Balans Gebruikersgids
.pdf
Download