Ga naar de hoofdinhoud

Context

Studenten Toegepaste Architectuur leren alle fasen van het bouwproces kennen.  Ze leren hoe het concept van de architect realiteit wordt, hoe wensen van een bouwheer correct vertaald worden in de praktijk en hoe gebouwen door aannemers efficiënt gerealiseerd worden. Een student Bachelor Toegepaste Architectuur kan ingezet worden in alle fasen van het bouwproces en kaan aan de slag in bedrijven of organisaties waar de nadruk – maar niet uitzonderlijk - ligt op voorbereidende taken i.f.v. het bouwproces.

De bouwwereld is vandaag een complex en dynamisch geheel van mensen uit verschillende disciplines en sectoren. De focus van deze opleiding ligt op de praktische uitwerking. Met begeleiding van professionals uit het werkveld, stomen studenten zich stap voor stap klaar voor het echte werk. Werkplekleren vormt daarom een essentieel onderdeel van de opleiding.

In een notendop
  • Wordt ondernomen door onze studenten gedurende 3e en laatste fase van de opleiding.
  • Student stapt in een activerende leeromgeving op een reële werkplek.
  • Werkplekleren is niet hetzelfde als stage volgen, maar gaat uit van ontwikkeling van sterktes en zwaktes van de student.
  • Ontwikkeling van de zelfredzaamheid en onderzoekende ondernemingszin van de student.
  • Mentor en collega op de werkplek ondersteunen de student dagelijks.
  • Begeleider van de hogeschool ondersteunt de student periodiek.
  • Vakantieperiodes zelf te kiezen door de student in overleg met de werkplek.

De student en werkplek kan kiezen tussen 2 trajecten om aan werkplekleren te doen of aan te bieden:

Traject 1 – Werkplekleren 36 Studiepunten
Periode: semester 1 en 2, van oktober tot mei
26 weken x 4 dagen per week x 8 werkuren per dag = 832 werkuren te presteren op de werkplek

Traject 2 – Werkplekleren 18 Studiepunten
Periode: semester 2, van februari tot mei
Op te nemen samen met buitenlandse studie of buitenlands werkplekleren tijdens semester 1
13 weken x 4 dagen per week x 8 werkuren per dag = 416 werkuren te presteren op de werkplek

Welke bedrijven en organisaties komen in aanmerking als werkplek?

Opdrachtgevers: projectontwikkelaar, gebouwenbeheerder...
Ontwerpteam: ontwerparchitect, uitvoerend architect, landschapsarchitect, verlichtingsontwerp, studiebureaus (technieken, structuren...) ,...
Constructieteam: algemene aannemer, onderaannemer met voorbereidend werklast (CLT, BIM, architectonisch beton...), productfabrikanten (R&D departement, prefab voorbereiding)...
Belanghebbenden: diensten Ruimtelijke Ordening, overheidsdepartementen waar architecturaal inzicht is vereist...

checkered

Interesse?

Gelieve de sjablonen ‘registratie’ en ‘vacature’  te vervolledigen en te bezorgen via email  aan de coördinator werkplekleren (tom.appels@thomasmore.be) om jouw werkplekvacature op te geven. De handleiding biedt u een kijk op de inhoud en gedetailleerde  verloop van het werkplekleren.

Werkplekportaal van Thomas More (nog niet in gebruik voor Werkplekleren Toegepaste Architectuur)

Contacteer Tom Appels

Vragen? Contacteer ons gerust.