Ga naar de hoofdinhoud

Praktische informatie

Binnen de opleiding Interieurvormgeving moeten de studenten in het bachelorjaar werkveldervaring opdoen. De stage duurt minimum 24 dagen tussen begin februari en eind maart. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden als dit boeiende leerkansen biedt.
De afstudeerstage is een verplicht curriculumonderdeel voor alle laatstejaarsstudenten en is opgevat als een belangrijk deel van hun bacheloropleiding.

Studenten beginnen hun zoektocht naar een stageplaats vanaf het begin van het academiejaar. Tegen half september zou elke stageplaats dus de gegevens op het stageportaal moeten bijgewerkt hebben.

Stage is voor onze studenten een belangrijke periode in hun opleiding. Ze krijgen volop de kans om hun kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen en om veel bij te leren. Een stage is dan ook echt zinvol als de stagetaken die een student krijgt zo nauw mogelijk aansluiten bij de realiteit. Tijdens de stage krijgt de student begeleiding en coaching door mensen van de stageplaats. Er is met andere woorden een belangrijke pedagogische rol weggelegd voor de stagegever, waarbij dit voorrang krijgt op economische overwegingen. De evaluatie van de stage gebeurt deels door de begeleider van de stageplaats, deels door de opleiding.

Richtlijnen voor stageplaatsen

Wenst u een stageplaats aan te bieden aan één of meerdere van onze studenten, gelieve dan rekening te houden met volgende voorwaarden:

 • De stagegever onderschrijft dat het pedagogische belang voorrang geeft op het economische belang.
 • De stage mag niet bezoldigd zijn.
 • Ze heeft een duur van minimum 24 dagen en loopt maximum van 3 maanden (van begin februari tot 30 april). De stage moet dus eindigen v√≥√≥r 1 mei. Dit houdt in dat een student minimum 3 dagen en maximaal 5 dagen per week stage loopt.
 • Gedurende de stage moet de stagegever toestaan dat de student op begeleidingsdagen op de hogeschool is. Van begin februari tot aan de paasvakantie is dat op vrijdag, van na de paasvakantie is dat op dinsdag.
 • De student is verzekerd door de opleiding voor de dagen dat hij/zij stageloopt.
 • Op stageplaatsen waar fysieke arbeid verricht wordt zal de student via de opleiding een geneeskundig rapport laten opmaken.
 • De stageperiode en frequentie van stagedagen zijn flexibel (kunnen dus wisselen van week tot week). Ziektedagen van de student moeten ingehaald worden. Op het einde van de stage wordt de stagegever gevraagd of de student effectief 24 dagen heeft stage gelopen, de stagegever dient dit dus op te volgen.
 • Om begeleiding, coaching en evaluatie optimaal te laten verlopen, geven we er de voorkeur aan dat de stage volledig op de werkplek plaats vindt, met slechts uitzonderlijk thuiswerk of online werk.
 • De stagiair krijgt een persoonlijke stagementor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt, die zorgt voor een regelmatige opvolging en die zich engageert de student op regelmatige tijdstippen feedback te geven over het geleverde werk.
 • De stage vindt plaats in een re√ęle professionele en sociale werkomgeving.
 • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo en bedrijfscultuur.
 • De stageplaats maakt tijd en ruimte om de stagiair in te wijden in zoveel mogelijk aspecten van het werkveld.
 • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.
 • Op de stageplaats is er ook tijd en ruimte om de lopende bachelorproef van de student te bespreken.
 • Op het eindevan de stage verbindt de stagegever zich ertoe om tijdig het evaluatiedocument te bezorgen aan de opleiding.

 

dots

Interesse? Geef je stageplaatsen door

We werken met een stageportaal. Bedrijven registreren zich in het portaal en kunnen stageplaatsen doorgeven. De stageovereenkomst en evaluaties verlopen via het portaal. Zo wordt alles centraal bewaard per student. 

Registreren

Vragen? Contacteer ons gerust.

Stagecoördinator

Filip Claes

stages Mechelen