Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige bacheloropleidingen

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd;
 • zij slagen voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Om dit aan te tonen worden bijvoorbeeld volgende attesten aanvaard:
  • attest PAT (profiel academische taalvaardigheid) van het CNaVT
  • Attest STRT (Educatief Startbekwaam) van het CNaVT
 • zij leggen een certificaat voor van een opleiding Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een certificaat van volgende opleidingen:
  • niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen – Leuven
  • niveau 5 van de Universiteit van Gent
  • niveau 5 van KUB/HUB (Brussel)
  • niveau 5 van de Universiteit van Antwerpen
  • richtgraad 3 van CVO

Taaltest 19 augustus 2020

Voor wie?

Studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding aan Thomas More en die niet aan de taalvoorwaarden voldoen.

Welke taaltest?

De test "Educatief Startbekwaam" (voorheen PTHO “Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs”) van het CNaVT.

Op de website www.cnavt.org is alle informatie te vinden over deze test: voorbereiding op het examen, voorbeelden, certificaat, …

Wanneer?

19 augustus 2020, 9 uur.

Waar?

Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier

Het examen heeft drie onderdelen en neemt ongeveer 3,5 uur in beslag (pauzes niet meegerekend).

Hoe inschrijven?

Vanaf 1 juni tot 30 juni via deze link

Vergeet niet op het einde van je inschrijving op de groen knop 'betalen' te klikken om je inschrijving af te ronden. Betalingsinstructies vind je hieronder maar worden ook nog eens per mail verstuurd.

Examengeld

Het examengeld bedraagt 75 euro en dient uiterlijk 26/06/2020 betaald te zijn.

Rekeninghouder: Thomas More Mechelen-Antwerpen, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

IBAN: BE56 2300 7233 0088

BIC: GEBABEBB

Vermelding: "Taalexamen CNaVT"

Language requirements for the English bachelor programmes

Click here for the language requirements for our English bachelor programmes