Ga naar de hoofdinhoud

Focus op didactiek 2023: evaluatie?!

‚ÄėFocus op didactiek: evaluatie‚Äô vindt voor de derde keer plaats op zaterdag 25 november 2023 op Campus Geel

Je wordt ondergedompeld in de boeiende en uitdagende onderwijspraktijk van het evalueren voor je eigen vak/studiedomein. Er wordt ingezet op het bespreken van de evaluatiepraktijk en op het uitwisselen van ervaringen. Het leren van elkaar krijgt een centrale plaats. 

Datum

Van tot

Prijs

‚ā¨ 55,00

Locatie

Op locatie

campus Geel

Schrijf je hier in

Inhoud

08.30 - 09.00u.| onthaal in Geel met koffie en thee 
09.00 - 10.30u.| workshop: zie keuzemogelijkheden hieronder.
10.30 - 11.00u.| drankpauze 
11.00 - 12.30u.| vervolg van de workshop

Programma

keuzemogelijkheid uit volgende workshops:

1. Evalueren binnen mavo en PAV

Tijdens deze workshop wordt er kort ingegaan op de verschillende mogelijkheden om te evalueren binnen mavo en PAV. Daarnaast gaan we dieper in op concrete leerplandoelen en hoe deze te evalueren. Tenslotte gaan we aan de slag met rubrics.    
De focus van deze workshop ligt op de eerste en tweede graad.  
door Michèle Houben, docent mavo/PAV aan onze lerarenopleiding. Ze is eveneens begeleider binnen het werkpleklerentraject. Tenslotte geeft ze nog enkele uren les in het secundair onderwijs in Beringen.  

2. Evalueren kan je leren ook voor WETENSCHAPPELIJKE vakken! 

Evalueren is één van de meest uitdagende kerntaken van een leerkracht. Het maakt deel uit van het leerproces. Maar hoe zorg je voor een leerplangerichte, kwalitatieve evaluatie van wetenschappelijke vakken? Evalueer je enkel door kennistoetsen of ligt er ook een focus op het proces? Betrek je de leerlingen of bewust niet? Hoe verlies je tijdens het evaluatieproces de haalbaarheid voor de leerkrachten niet uit het oog? Heel wat vragen, die nog steeds heel relevant zijn.    
Tijdens deze workshop starten we met de essentie van evaluatie en werken leerkrachten samen aan het formuleren van goede toets- en examenvragen op basis van de concrete leerplannen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen.  
Deze workshop is speciaal gericht naar leraren 2de graad wetenschappen. 
door Fatiha Baki, onderwijskundige werkende bij de unit Technologie bij Thomas More. Ze heeft 20 jaar lesgegeven in het secundair onderwijs als leraar wetenschappen en STEM.

3. Evalueren van praktijkvakken in de richtingen Bouw 

Momenteel is Tom Technisch adviseur van de bouwafdeling in Beringen. Een van zijn belangrijkste, en bijna dagelijkse, opdrachten is het coördineren van alles wat evaluatie met zich meebrengt in de afdeling. Daarbij wordt er samen met de vakgroepen nagedacht over de manier waarop evaluatie procesmatig, betrouwbaar en relevant kan zijn. Tijdens deze workshop wordt er dan ook dieper ingegaan op het evalueren van de praktijkvakken binnen de richting (ruw)bouw. 
door Tom Vranken, sinds 2015 leraar in het Spectrumcollege Beringen, na het behalen van een diploma bachelor bouw en zijn pedagogisch bekwaamheidsbewijs . De eerste jaren gaf hij hoofdzakelijk les in het 3de en 6de jaar bouw in de A-finaliteit, waar werkplekleren een vast onderdeel is van de praktijklessen.   

4. Evalueren van praktijkvakken binnen de studierichting SCHOONHEIDSVERZORGING, een uitdaging! 

Tijdens de workshop staan we stil bij hoe we op een effici√ęnte manier praktijkvakken kunnen evalueren rekening houdend met de vooropgestelde leerplandoelen. Hoe maken we een overzichtelijke evaluatiefiche op om op een vlotte en effici√ęnte manier de praktijkvaardigheden te evalueren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen ook effectief aan de slag gaan met hun feedback? Hoe brengen we feedback over bij de leerlingen? Hoe kunnen we leerlingen zelfstandig uit te voeren opdrachten zelf laten evalueren? Jullie gaan ook zelf aan de slag om een evaluatiefiche uit te werken en jullie ervaringen binnen het evalueren aan elkaar te delen.¬†
zelf meebrengen: laptop, leerplan schoonheidsverzorging 3de graad en evaluatiefiches die je al gebruikt binnen de studierichting 
door Inge Meylemans, jarenlange ervaring als praktijkleraar schoonheidsverzorging in het Heilig-Grafinstituut in Turnhout. Zij is ook docent aan onze lerarenopleiding. Het streven naar een ideale evaluatiefiche voor praktijkvakken is steeds een uitdaging geweest voor haar.

5. Evalueren van praktijkvakken binnen het Landbouw- en Dierenzorgonderwijs volgens het kleurensysteem 

Hoe kan je een link leggen tussen de leerplandoelen en lesdoelen om deze te evalueren? 
Hoe ga je te werk als je geen fysiek werkstuk hebt, maar werkt met levende materie? 
Hoe maken we een duidelijk evaluatiedocument op, met oog voor alle criteria? 
Hoe brengen we gerichte feedback over naar de leerlingen zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen? 
Kortom, tijdens deze workshop laten we zien hoe onze vakwerkgroepen te werk gaan om evaluatie van de praktijklessen binnen de studierichting Agro- en biotechniek zo effici√ęnt en helder mogelijk te maken. Momenteel wordt het kleurensysteem toegepast in de 2de graad, maar met de uitbreiding van de nieuwe leerplannen zal volgend schooljaar ook vanaf het 5de jaar hiermee gewerkt worden.¬†
door Joris Tubbeckx - Joris startte zijn onderwijsloopbaan ruim 20 jaar geleden als leerkracht Landbouw, maar is ondertussen bijna 15 jaar Technisch Adviseur Landbouw en Dierenzorg binnen het departement Agro- en Biotechnologie op Sint Jozef Geel.

6. Evalueer om te groeien, groei om te evalueren in de lessen Nederlands

Tijdens de lessen Nederlands is het belangrijk om de leerlingen te laten groeien in hun vaardigheden. Groeien kan pas als je een stevige basis hebt, zelfkennis en kansen om je te (laten) testen. Mijn collega's en ik kozen daarom voor een specifieke methode 'Groei'. Via allerlei evaluatiemethodes zoals kennis- en oefenroutes, leesniveaubepaling, zelfevaluaties, peerevaluaties, digitale toetsing... proberen we onze leerlingen in de tweede graad hierbij alle kansen te geven die horen bij concrete, levensechte opdrachten en teksten. 
door Sophie Hannes - Sofie heeft jarenlange ervaring op het Sint-Claracollege in Arendonk en is één van de pioniers op het vlak van permanente evaluatie voor de moderne talen. Gedifferentieerd lesgeven en het implementeren van digitale tools draagt ze hoog in het vaandel. 

7. Evalueren binnen TECHNIEK en STEM-wetenschappen/STEM-technieken in de eerste graad 

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op evalueren binnen STEM en techniek: hoe pak je dit concreet aan en hoe leg je linken met het leerplan? We bekijken praktijkvoorbeelden en gaan in dialoog om te ontdekken hoe je breed kan evalueren. 
De focus van deze workshop ligt op de eerste graad (STEM en techniek). 
door Aaron Simsek, docent STEM en Techniek in de flexibele trajecten aan onze lerarenopleiding en leraar STEM in de eerste graad van de High Tech Campus in Turnhout. 

8. Evalueren binnen voeding en horeca, restaurant en keuken. 

Tijdens deze workshop gaan we de evolutie van het evalueren binnen ons vak bekijken. We vergelijken verschillende systemen van evaluatie en werpen een blik op de nieuwe leerplannen. Ook op het vlak van evaluatie is onze richting weer een buiten beentje. 
door Peterpaul De Groote, praktijkleraar restaurant en keuken 3de graad in Sint Jozef Geel. 

9. Evalueren binnen Economie

Tijdens deze workshop zien we eerst hoe een leerplan tot stand komt: hoe zit dat met de minimumdoelen, eindtermen en beroepskwalificaties? Dan leren we hoe we uit een leerplandoel de juiste manier van evalueren kunnen afleiden en wat een evaluatie ‚Äėgoed‚Äô maakt.¬†
Binnen het domein economie zijn ICT-vaardigheden erg belangrijk; hoe maak je een evaluatie waar ook deze vaardigheden aan bod komen? We zien voorbeelden van evaluaties bij concrete leerplandoelen, bekijken deze kritisch en gaan tenslotte zelf aan de slag om bij een leerplandoel een evaluatie uit te werken. 
door Cindy Hardenne, bachelor Accountancy-Fiscaliteit, die na het behalen van haar pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het onderwijs stapte. Ze staat ondertussen al meer dan 15 jaar in de tweede en derde graad op het  Spectrumcollege in Beringen, met veel ervaring in de vakken bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer, boekhouden en informatica. 

10. Evalueren binnen Zorg en Welzijn in de tweede graad: Driehoeksgesprekken: Wat? Waarom?

Tijdens deze workshop leggen we het hoe en waarom uit van de driehoeksgesprekken in de richting Zorg en Welzijn. Driehoeksgesprekken passen naadloos aan bij formatieve evaluatie. Ze zorgen voor een duidelijke en open communicatie tussen de school, de leerkracht, de leerling en de ouders. Dit kadert in onze schoolvisie 'gedrag(en) aanpak'. We leggen de basis en onze groei uit. Daarnaast reiken we jullie tools aan hoe jullie er eventueel zelf mee aan de slag kunnen gaan. Verder staan we ook steeds open voor kritische vragen.
door Marjan Heylen en An Vervrangen, meer dan 20 jaar ervaring in de richting Verzorging-voeding, nu A-finaltiet 'Zorg en Welzijn' in Sint-Maria Geel. Doorheen de jaren zijn zij steeds proberen flexibel om te gaan met de veranderende doelgroep in de richting. Zo zijn de driehoeksgesprekken daar een mooi voorbeeld van. Graag delen zij hun ervaringen.

Georganiseerd door Vormingscentrum Onderwijs
Thema

Congres / Studiedag