Ga naar de hoofdinhoud

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent op 31 december van het eerstvolgende academiejaar 21 jaar.
 • Kandidaten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk als student in België willen verblijven, komen niet in aanmerking voor deze procedure. 
 • Heb je een buitenlands diploma kom je niet in aanmerking voor deze procedure. Je kan wel een toelating aanvragen door de stappen te volgen die op deze pagina omschreven staan.
 • Je hebt dit jaar nog geen toelatingsonderzoek afgelegd: je kunt maar één keer per jaar een aanvraag indienen bij een instelling van de Associatie KU Leuven. 

De toelatingsproef

 • De deelname aan het toelatingsonderzoek is gratis.
 • Je kan maar 1 keer per academiejaar een aanvraag indienen bij een instelling van de Associatie KU Leuven.
 • Een toelatingscommissie beoordeelt jouw aanvraag. Er kunnen bijkomende testen opgelegd worden.
 • Jouw aanvraagdossier moet ten minste 3 werkdagen voor de zitting in het bezit zijn van de hogeschool. 
 • Indien je dossier aanvaard wordt, ontvang je een officiële uitnodiging van de toelatingscommissie. 
 • De zittingen worden georganiseerd op onze campus in Lier (Antwerpsestraat 99, 2500 Lier). Je bent de hele dag beschikbaar. In de voormiddag leg je een schriftelijke test af. Er wordt gepeild naar je studeervermogen, de test is daarom niet vakgebonden. Als je voldoende scoort op de test, word je in de namiddag geïnterviewd door de commissie. 
 • Thomas More erkent eveneens een toelatingsbewijs van een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Zij gelden als voldoende voor een toelating voor een professionele bachelor van Thomas More.

Geplande toelatingscommissies

 • 11 september 2024
Start je aanvraag op