Ga naar de hoofdinhoud
Project

BUURTBUDGET

Uittesten van het buurtbudget in Arendonk en Balen

Datum

Van tot

Wat

In dit project testen we de innovatieve methodiek van buurtbudgetten uit in Arendonk en Balen, twee pilootgemeenten.

Buurtbudgetten inzetten in de Vlaamse plattelandscontext is nieuw. Een buurtbudget is een krediet dat door de lokale overheid toegekend wordt aan wijken of buurten. De buurt mag zelf kiezen hoe ze dit budget inzet om de sociale cohesie en de leefbaarheid in hun buurt te vergroten (binnen een vastgelegd kader).

buurtbudget

Doel

De doelstelling van het project verloopt via twee wegen. Enerzijds willen we door gebruik van buurtbudget een¬†meer zorgzame buurt¬†mogelijk maken, namelijk een sterkere sociale cohesie en een hogere leefbaarheid in de buurt. Anderzijds beoogt de methodiek¬†ook onrechtstreeks¬†tot een meer zorgzame buurt te komen. Door de samenwerking rond het buurtbudget bijvoorbeeld. Het inzetten van buurtbudget zet in op deelnemen en het cre√ęren van betere, meer ge√ęngageerde burgers, wat op zijn beurt zorgt voor een meer zorgzame buurt.

In dit project testen we de innovatieve methodiek ‚Äúbuurtbudget‚ÄĚ uit in twee pilootgemeenten (Arendonk en Balen) om op die manier de¬†mogelijkheden, grenzen en randvoorwaarden van buurtbudgetten te verkennen.

Onze rol

De rol van Mobilab & Care ‚Äď Vonk3 bestaat erin het¬†pilootproject te ondersteunen en te evalueren. De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een¬†buurtbevraging¬†in de buurt om het buurtbereik te achterhalen.
  • Een¬†vragenlijst¬†bij betrokken buurtbewoners om de impact voor de betrokken buurtbewoners te meten.
  • Diepte-interviews¬†met betrokken buurtbewoners en schepenen om te peilen naar hun ervaringen.

Resultaten

Het buurtbudget schept in de pilootbuurten een basis voor sociale cohesie: buurtbewoners leren elkaar kennen en voelen zich meer thuis in de buurt. Voor kwetsbare buurtbewoners leidt de methodiek tot minder gevoelens van eenzaamheid. De leefbaarheid gaat erop vooruit: een properdere en gezelligere buurt. Het gevolg is dat er meer leven is in de buurt.

Op het participatievlak zijn er mooie resultaten zichtbaar. Door de methodiek worden buurtbewoners als volwaardige partners in het beleid beschouwd. Burgers voelen zich meer en meer eigenaar van hun verwezenlijkingen. Ze staan aan het roer, zowel bij het uitdenken als het uitvoeren van de concrete acties. Het lokale bestuur staat hierbij aan de zijlijn.

Doorheen het proces is de rol van de procesbegeleider belangrijk. Die persoon (of personen) begeleidt de buurtbewoners in het uitdenken- en uitwerken van hun acties. Tegelijkertijd vormt de procesbegeleider de brug met het lokale bestuur. Om duurzaamheid een kans te geven, is het belangrijk gebleken dat buurtbewoners betrokken werden en zelf initiatieven namen.

Er vond een studiedag plaats waar we de aanpak en resultaten bekend maakten aan lokale besturen en hen inspireerden om zelf aan de slag te gaan met de methodiek buurtbudget. Tot slot verscheen er een denk- en doeboek dat je hier kan bestellen. 

groep mensen die zeer blij zijn
Hans Vangeel

Toekomst

Intussen zijn verschillende lokale besturen aan de slag gegaan met de methodiek buurtbudget. Ook het boek kan je hier nog bestellen.

dots

Publicaties

Onderzoekers

Onderzoeker

Dorien Gryp

Onderzoeker eenzaamheid met een passie voor de publieke ruimte. Heeft altijd zin in een concert.

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan. 

Onderzoeker

Liesbet Lommelen

Gefascineerd door praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek & de zoektocht naar werkende elementen die inzetten op het verbinden of ondersteunen van mensen, warm hart voor kwetsbare ouderen, krijgt energie van aha erlebnissen.