Ga naar de hoofdinhoud

Bouwen aan de buurt

Impactmeting

Nieuwe uitdagingen in de Bloemenwijk

Met de introductie van 70 nieuwe wooneenheden, staan de bewoners van de Bloemenwijk in Malle voor nieuwe uitdagingen op het gebied van samenleven. Zowel oude als nieuwe buurtbewoners lopen het risico op onderbescherming en isolement.  De gemeente Malle en SAAMO bundelen hun krachten om een levendige en leefbare buurt te creëren. Samen streven ze naar een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en volop kan participeren.

Een ontmoetingsplek voor de gemeenschap

Buurtpunt De Blomme fungeert als een centrale ontmoetingsplek waar bewoners elkaar treffen tijdens burenbabbels, zwerfvuilacties of infomomenten. Het doel is het versterken van sociale contacten. In de eerste fase wordt voornamelijk outreachend gewerkt. Vervolgens wordt buurtbewoners gestimuleerd om betrokken te raken bij de buurt via eigen wijkinitiatieven.

Bevorderen van sociale rechten en dienstverlening

Vanuit het buurtpunt worden signalen van onderbescherming opgespoord, SAAMO wijst buurtbewoners op hun sociale rechten, die vaak onbenut blijven vanwege een gebrek aan informatie en te hoge drempels. Daarom worden zij wegwijs gemaakt in het lokale dienst- en hulpverleningsaanbod. Hierbij wordt advies op maat geboden, en indien nodig doorverwijzingen, om een laagdrempelige toegang tot verdere dienst- en hulpverlening te waarborgen. Daarnaast wordt er gestreefd naar het sensibiliseren van diensten om toegankelijker te zijn.

Samenwerken voor buurtontwikkeling

Bouwen aan de buurt is een samenwerking tussen SAAMO, Gemeente Malle, OCMW Malle en De Ideale Woning. Het valt onder het LEADER-programma. Met behulp van het Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn (CEBUD) van Thomas More Kempen wordt  de concrete impact en meerwaarde van dit traject in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een brede pre-en postmeting waarin de leefbaarheid van de buurt, de maatschappelijke participatie en de zorgnoden van de buurtbewoners in kaart worden gebracht.

 

Nieuwbrief De Blomme Oktober 2021

Nieuwsbrief oktober def.pdf
.pdf
Download

Onderzoeker

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.